ANNONS

Nu startar region Dalarna och övriga fyra regioner en extern granskning för att skärskåda materialkrisens orsaker
Foto: Sonny Jonasson

Materialkrisen ska granskas

DALARNA. Regionerna startar en extern granskning till följd av höstens stora materialkris. Rapporten redovisas i juni 2020 och leds av meriterade utredaren Toivo Heinsoo.

Bristen på förbrukningsartiklar kvarstår alltjämt inom Region Dalarna.
– Vi har material så vi klarar oss cirka en vecka åt gången, berättar regiondirektör Karin Stikå Mjöberg.
Efter samråd med respektive politisk ledning har regiondirektörerna i Dalarna, Uppsala, Västmanland, Sörmland och Örebro spikat att tillsätta en gemensam utredning. Detta till följd av höstens händelser, då samtliga regioner lidit stora brister på material vilket försatt verksamhet och vårdpersonal i ett ansträngt läge.

 

“Det kommer aningen mer material från Apotekstjänst nu, men inte alls i den omfattning vi skulle önska. Vi tar oss fortfarande vidare tack vare samarbeten med andra leverantörer och regioner”, säger regiondirektör Karin Stikå Mjöberg. Nu startar Dalarna och övriga fyra berörda regioner en extern granskning för att skärskåda materialkrisens orsaker. Foto: Sonny Jonasson

– Vi känner en trygghet och fullt förtroende för att Toivo Heinsoo är rätt person för det här uppdraget, framhåller Stikå Mjöberg rörande den tillsatte utredaren för ändamålet.
Som förutom titeln som tidigare landstingsdirektör i Stockholms län en gång också haft samma uppdrag i Dalarna. Han har därtill erfarenhet från statliga utredningar tillsatta av regeringen.
Uppdraget är formulerat så här: utreda orsakerna till de bristfälliga leveranserna, vilket ska ge regionerna bra beslutsunderlag för att förebygga att en liknande situation uppstår igen och/eller kunna begränsa effekterna av en sådan händelse.
I dagsläget känner Region Dalarna fortfarande av sviterna från Apotekstjänsts otillräckliga leveranser.
– Vi har material så vi klarar oss cirka en vecka åt gången, berättar Karin Stikå Mjöberg.
Och nyanserar:
– Det kommer aningen mer material från Apotekstjänst nu, men inte alls i den omfattning vi skulle önska. Vi tar oss fortfarande vidare tack vare samarbeten med andra leverantörer och regioner.
Regiondirektör Stikå Mjöberg meddelar även att frågan huruvida man ska fortsätta med Apotekstjänst som framtida leverantör eller ej, hanteras i symbios med övriga regioner och kommer att beslutas i framöver.
Regionerna och Tovio Hensoos utredning fokuserar på:
*Upphandlingsprocessen och dess tillämpning.
*Övergången till ny tredjepartsleverantör.
*Hanteringen av den brist på material som uppstod.
*Informationsflöden.
*Belysa konsekvenser i samband med händelsen.
*Eventuellt andra upptäckta brister.
*Utredningen avser den övergripande nivån, inte enskilda verksamheters händelseförlopp och konsekvenser eller konsekvenser för enskilda patienter.

Fakta – detta har hänt

Varuförsörjningen till regionerna Dalarna, Sörmland, Uppsala, Västmanland och Örebro styrs av en gemensam nämnd, Varuförsörjningsnämnden. Syftet med samarbetet mellan regionerna är att utnyttja volym- och resursfördelar inom upphandling, depåhållning och distribution av förbrukningsvaror. Detta sker genom upphandling av tredjepartsdistributör som hanterar detta åt regionerna.
Den 1 oktober 2019 gick avtalet som tredjepartsdistributör till Apotekstjänst Sverige AB. Vid övergången uppstod omgående bristande leveranser av förbrukningsmaterial och i en förlängning bland annat inställda operationer i flera av regionerna. Problemen med varuförsörjningen kvarstår fortfarande. 
(Källa: Region Dalarna).

Publicerat i Annonsbladet Dalarna, Falun v49

Dela på facebook
Facebook

ANNONS

Reporter

ANNONS

ANNONS