ANNONS

Ett omfattande arbete med att renovera den gamla masugnen i Ulfshyttan har startat, bland annat ska murverket av slaggflis återställs.
Foto: Veronica Rigtorp

Masugnen i Ulfshyttan räddas

ULFSHYTTAN. Tre Hedemoraföretag har fått uppdraget att rädda den gamla masugnen i Ulfshyttan. Länsstyrelsen har beslutat att bidra till renoveringen med 2,5 miljoner kronor.

Silverringen är en kulturled som binder samman ett antal spännande Bergslagshistoriska miljöer i Säters kommun. Leden sträcker sig genom Bispberg, Silvberg, Jönshyttan, Grängshammar och Ulfshyttan.
Ulfshyttan pekas ut som ett viktigt besöksmål längs med kulturleden.
– Det ligger lättillgängligt ut med vägen mellan Smedjebacken och Romme, säger Olle Lind, antikvarie på länsstyrelsen.

Den masugn som idag finns kvar i Ulfshyttan är byggd 1797. Masugnens bottenstenar är sannolikt från denna tid.
Men verksamheten med järnhantering sträcker sig än längre så bakåt i tiden. Från år 1635 finns den första dokumenteringen av att det var verksamhet på platsen. men troligen har järnframställningen i Ulfshyttan en än äldre historia.

Orsaken till att hyttan en gång byggdes var tillgången på vattenkraft och skogen ur vilken träkol kunde framställas. För att driva en hytta av den här storleken gick det åt runt 3 000 lass med träkol per säsong. I Ulfshyttan framställdes tackjärn, i det närbelägna bruket Grängshammar stångjärn.

Verksamheten i Ulfshyttan pågick fram till och med 1939, då blåstes masugnen ned för en sista gång. Olle Lind berättar att järnet från Ulfshyttan hade en så hög kvalitet att det användes av Stor-Britannien för att bygga deras pansarbåtar.
1974 beslutade dåvarande ägaren Stora Kopparberg att genomföra en bevarandeplan, konsekvensen blev dock att mycket kom att rivas. Det som spardes var rostugnen, kolhuset, hyttan och ytterligare någon slaggstensbyggnad. I dag är det Bergvik som äger området.

Förra hösten besökte en tjänsteman från Skogsstyrelsen Ulfshyttan, vid hennes besök så rasade ett stort stenstycke ned från masugnen. Olle Lind säger att det då blev akut att åtgärda masugnen, och masugnen spärrades av.
– Det är angeläget att masugnen renoveras på ett sådant sätt att dess kulturhistoriska värden bevaras och miljön fortsätter att vara tillgänglig för besökare.

Olle Lind pekar på att järnet är en förutsättning för att samhälle som Ulfshyttan i dag existerar. Genom att bevara miljön kan det historiska arvet föras vidare.
Masugnen vilar på en grund av bottenstenar, ovanpå den grunden har sedan slaggstenar murats upp.
– Det är framförallt slaggstenar som rasat, säger Olle Lind.

Det har varit ett omfattande att få fram slaggstenar som kan ersätta de som rasat ned och gått sönder. Men man hade tur och fann det man sökte i Ulfshyttan.
Länsstyrelsen har beslutat att skjuta till 2,5 miljoner kronor av totalsumman på 2,6 miljoner kronor. Uppdraget att utföra renoveringsarbetena har gått till de tre Hedemoraföretagen RM Bygg, Tremans och Erikssons Måleri.

Renoveringen innebär bland annat att murverk av slaggflis återställs genom återställande av nedfallna delar och omfogning av befintligt murverk. Stenfoten rensas från vegetation. Valv av tegel fogas och muras om vid behov. De putsade delarna av fasaderna lagas och på den översta delen av masugnen skall panelen lagas och rödfärgas. Plåttaket har redan målats om och större öppningar kommer att sättas igen med träpanel.

Just nu pågår det komplicerade arbete med att mura upp slaggstenar igen, ett arbete som är svårt då slaggstenarna är oregelbundna.
– Det här är en av våra största satsningar inom kulturvården i år, berättar Olle Lind.

Under november månad ska det hela vara klart och masugnen kunna ta emot besökare igen. Återinvigningen får dock vänta en stund. Olle Lind säger att en lämplig tid för detta skulle vara under våren, men än är inget bestämt.

Publicerad i Annonsbladet vecka 36 2018.

Dela på facebook
Facebook

ANNONS

Reporter

ANNONS

ANNONS