“Måste få pengar till kärnverksamheten”

HEDEMORA. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden föreslår att Sundsgården ska säljas till föreningarna i Stjärnsund. Detta som ett led i att minska kommunens kostnader för lokaler.

Kommunen gör nu en översyn för att se vilka lokaler som kommunen har verksamhet i och som kan vara av nytta för kommunen samt vilka lokaler som man kan göra sig av med. Sundsgården är en av fastigheterna som man bedömt inte ha någon användning för. Det säger miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens chef Kenneth Berggren.

– Kommunen hade tidigare en ungdomsgård i Sundsgården men kommunen har inte haft någon verksamhet i fastigheten på många år.
Dessutom är fastigheten enligt honom i dåligt skick och det krävs stora insatser för att rusta den.

Förvaltningen har därför lagt fram två förslag till Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden, det ena förslaget innebär att föreningarna som idag har verksamhet i Sundsgården ska erbjudas att få köpa fastigheten i befintligt skick och det andra förslaget föreslår rivning av Sundsgården. Miljö- och byggnadsnämnden förordar att föreningarna ska få köpa fastigheten. Men något definitivt beslut om Sundsgårdens vara eller icke vara i kommunal regi har inte tagits än. Den frågan ska kommunfullmäktige slutligen avgöra.

Blir det så att föreningarna köper fastigheten säger Kenneth Berggren att det finns möjlighet att söka kommunalt driftsbidrag.
Han säger att det kan komma att bli fler beslut som kan upplevas som obekväma, Hedemora kommun ser över fastighets- och lokalbeståndet för att hitta kostnadseffektiva lösningar för verksamheternas behov.

– Vi måste få pengar till vår kärnverksamhet, där saknar vi pengar, säger Kenneth Berggren.

Publicerad i Annonsbladet (Hedemora/Säter) vecka 37.

ANNONS

SENASTE LOKALA NYHETER

HEDEMORA. Oron är stor hos föräldrarna kring vad som ska hända med förskolan i Stjärnsund . De valde därför att ha en demonstration i samband med kommunfullmäktiges sammanträde.
LÅNGSHYTTAN. Vårdcentralen i Långshyttan har fått och ska få utökade resurser. Lokalerna har blivit större och tjänsterna fler.
HEDEMORA. Statens kulturråd har beviljat Hedemora kommun 458 500 kronor till skapande skola. Pengarna är vikta för barn och elever i förskolan till årskurs 9.