ANNONS

Per Arne Haglund drar matarkabel i Uvbergsbacken för utbyggnad av konstsnösystemet.
Foto: Veronica Rigtorp

Markköp som möjliggör framtida investeringar

Smedjebackens kommun köper del av marken där Uvbergsbacken ligger för 1 750 000 kronor. Mark kommunen tidigare betalt arrende för och ett köp som möjliggör framtida investeringar i backen.

Uvbergsbacken är en kommunal anläggning som drivs av Norrbärke SK alpin.
Nyligen köpte kommunen de tidigare privatägda delarna av marken där anläggningen ligger. Det ger både skidklubben och kommunen möjlighet att utveckla området på ett helt annat sätt än tidigare. Vilket öppnar upp för flera spännande möjligheter med området.
– Vi har hittat en lösning där vi kunnat köpa marken som vi tidigare arrenderade, förklarar kommunstyrelsens vice ordförande Ingemar Hellström (S).
– Det möjliggör framtida investeringar i området för till exempel mountainbike-leder, berättar kommunstyrelsens ordförande tillika kommunalrådet Fredrik Rönning (S).

Norrbärke Skidklubb Alpin, NSK Alpin, bedriver i backen alpin träning för olika åldrar.
Just nu pågår en febril aktivitet för att snösäkra Uvbergsbacken då Norrbärke SK Alpins rörstam för snötillverkning byts ut. De nya rören kommer transportera både luft och vatten och kommer ge klubben helt nya möjligheter för att säkra snötillgången i backen. Den 470 meter långa sträckan går från backens fot till toppen av berget.
Uppgraderingen av snösystemet finansieras av NSK Alpin och Smedjebackens kommun. Klubben har även fått projektstöd från Jordbruksverket. I väntan på detta stöd får NSK Alpin ett korttidslån av kommunen på 500 000 kronor.

Uvbergsbacken har anor från början av 1940-talet. På den tiden fanns naturligtvis ingen lift så det var bara att gå uppför. Liften kom på plats 1968 och gav en stunds vila i liften på väg upp.
Idag finns en släplift med en kapacitet på 900 personer/timme och belysning i backen. Backen har två nedfarter om 600 meter och en fallhöjd på 120 meter.
Samhällsbyggnadsutskottets beslutade på sitt möte den 23 juni att köpekontraktet för markköpet skulle godkännas och att 1 750 000 kronor anslogs från investeringsbudgeten – mark och exploatering – för markköp inklusive ersättning för lösen av befintligt arrendeavtal.

I fastigheten fanns ett kommunalt arrende för del av slalombacken och vägen till slalombacken samt ett servitut på cirka 300 meter av elljusspåret.
Marken är mycket värdefull för kommunen för ett sammanhängande tätortsnära friluftsområde där kommunen har kontrollen över marken. Det kommer att underlätta för kommunens och de kommunala föreningarnas framtida utbyggnader och vidareutveckling av slalombacken, elljusspår, längdskidspår och MTB leder med mera.

Marken är värderad till 1 000 000 kronor samt ersättning för förlorat arrende till år 2035 på 500 000 kronor. Överenskommen summa för köpet är marknadsvärdet plus 25 procent och betalning 500 000 kronor för lösen av befintligt arrendeavtal, totalt 1 750 000 kronor, skriver samhällsbyggnadsutskottet i sin beslut om köp av marken.

Dela på facebook
Facebook

ANNONS

Reporter

ANNONS

ANNONS