ANNONS

Tomosen.
Foto: Lennart Bratt, Länsstyrelsen i Dalarna

Mark skyddas som naturreservat

Länsstyrelsen har nyligen bildat tre nya naturreservat samt utökat ett gammalt.

Två fina våtmarksområden har fått statligt skydd Tomossen i Ludvika och Tranumyren i Rättvik .
Tomossen – kärr och mossar i en artrik blandning med många sällsynta växter och djur. Här planeras parkering och en kort led, men det kan ta något år innan det är klart.
Tomossen ligger inom ett flackt landskap öster om sjön Övre Noren. Våtmarken består av kärr med inslag av mossepartier. Öster om Tomossen reser sig Gräsberget vars grundvattenflöden troligen är anledningen till de artrika kärr som finns i södra delen. Norsån flyter i ett slingrande lopp längs den nordvästra gränsen och skapar värdefulla översvämningsmiljöer.
I sydöst finns en artrik, kalkpåverkad sumpskog av stort värde, skriver Länsstyrelsen Dalarna.

Annan mark som fått skydd genom naturreservat är Styggforsen som har varit naturreservat sedan 1979 men utökades med den dubbla ytan i juni. Nysundberget ligger i Malung-Sälens kommun, intill ett annat stort naturreservat, Tandövala.
Tillsammans med ytterligare mark som Skogsstyrelsen har skyddat i närheten, finns här nu skyddad skog på nästan 40 kvadratkilometer – att jämföra med sjön Runn som har en yta på 68 kvm2.
Sedan tidigare har Dalarna över 360 naturreservat som är hem åt många hotade och sällsynta växter och djur, och är öppna för allmänheten att besöka.

Fakta Tomossen
Bildades: 2020.
Storlek: 66 ha.
Kommun: Ludvika.
Förvaltare: Länsstyrelsen.
Natura 2000: Ingår i EU-s nätverk av skyddad natur.

Dela på facebook
Facebook

ANNONS

Reporter

ANNONS

ANNONS