ANNONS

Försäkringsbolaget If konstaterar slående siffror i en ny undersökning man låtit genomföra gällande handslagets eventuella återtåg när restriktionerna lättats. Knappt tre av tio vill fortsätta att skaka hand som innan pandemin.
Foto: Sonny Jonasson

Många negativa till att åter skaka hand

FALUN/DALARNA. Under pandemin har kroppskontakt i sociala sammanhang och med nya människor varit så gott som ickeexisterande. När restriktionerna nu gjort reträtt är det enligt vissa fritt fram för att ånyo skaka tass. Och för andra inte. – Människors upplevelse av att restriktionerna tas bort för tidigt kan också vara en förklaring till att så få känner sig bekväma med att skaka hand, menar Kristina Ström Olsson som är hälsostrateg vid If Skadeförsäkring.

De senaste 1,5 åren har uteblivna handslag vid mänskliga möten varit naturligt.
Den sociala distanseringen har varit så pass omfattande. Pandemin kan även ha skapat nya rutiner för handhygien.
I kölvattnet av detta, när folk åter gör entré på kontoren och på verkstadsgolvet – vad händer?

Försäkringsbolaget If har genomfört en undersökning.
Resultatet beskrivs vara av bitvis häpnadsväckande karaktär.
Knappt tre av tio vill fortsätta att skaka hand som innan pandemin.
Sex av tio personer vill inte skaka hand framöver.
Man drar här också slutsatsen att vi i så fall kan komma att behöva hitta nya sätt att hälsa på varandra.

Kristina Ström Olsson kommenterar siffrorna i bolagets kommuniké.
– Att så många är negativa till närkontakt kan bero på flera saker och det skulle kunna hänga ihop med känslan av att det innebär en stor förändring.
– Från att ha varit inte bara frånvarande från handskakningar, utan undvikit fysiska sociala kontakter, ska vi med handskakningen plötsligt komma nära varandra igen. Och detta trots att det fortfarande finns smittspridning i samhället, utvecklar hälsostrategen.

Många uppger sig kluvna att ånyo ta i hand. Foto: Sonny Jonasson

Resumén från undersökningen visar även kraftigt varierande åsikter huruvida tajmingen för slopade restriktioner var lämplig eller ej.
Fler än hälften av de tillfrågade upplever att det är för tidigt för att ta bort restriktionerna.
Tre av tio anser att det är en bra tid att lätta upp läget gällande samma restriktioner.

En aspekt av det hela sticker dock ut likt ett utropstecken i neonrött – inte ens en av tio anser att restriktionerna borde tagits bort tidigare.
– Människors upplevelse av att restriktionerna tas bort för tidigt kan också vara en förklaring till att så få känner sig bekväma med att skaka hand. Kvinnor och även äldre åldersgrupper är mer negativa till slopade restriktioner och handskakningar än män, redogör Kristina Ström Olsson.
Och fortsätter:
– Det är oklart varför det är så. Men en förklaring skulle kunna vara att fler kvinnor har upplevt covid-19 på nära håll via sina yrken, och för de äldre åldersgrupperna har covid-19 varit en större riskfaktor.

Hon inflikar därpå att det dock finns andra sätt att hälsa och visa respekt på än genom enbart handskakningar.
Försäkringsbolaget tipsar därefter om tänkbara tillvägagångssätt vid osäkerhet gällande handskakning och hälsningsgester i nuläget.
▪ Känn av den du möter – fråga gärna en gång för mycket än för lite innan du försöker ta i hand
▪ Håll god handhygien – fortsätt att tvätta och sprita händerna
▪ Känn dig aldrig pressad att göra något du inte är bekväm med

Vad som framställs som en potentiellt än större utmaning är hälsa och mående i ett längre perspektiv.
Och hur detta påverkas om människor även i fortsättningen har mindre fysisk närkontakt med anhöriga?
Kristina Ström Olsson adresserar dilemmat.
– De flesta av oss mår bra av en kram då och då. Beröring i rätt sammanhang kan få oss att känna trygghet, kärlek, bekräftelse och stärka relationer.

Hon sammanfattar:
– Vissa gillar närkontakten medan andra kommer att känna sig osäkra kring detta. Detta kommer att bli en utmaning för många.

Dela på facebook
Facebook

ANNONS

Reporter

ANNONS

ANNONS