ANNONS

I centrala Falun pågår nu flertalet projekt ovan och under jord som påverkar framkomlighet för trafik i bil, till cykel eller till fots. På kommunens webb under ”Störningar och avbrott” hittas samlad driftinformation gällande exempelvis trafikrelaterade frågor.
Foto: Sonny Jonasson

Många ingrepp såväl ovan som under jord

FALUN. Kommunen går på djupet med Faluns värme, vägar, vatten. Den offentliga parketten och dess ”källarvåning” tillses rustande ingrepp. Så också ett och annat tak. – Norra järnvägsgatan stängs av i etapper på grund av arbetet med vattenledningen till Grycksbo, berättar Peter Dahlkvist som är kommunikatör vid Falu kommun.
Falun präglas för tillfället av orangeprydda kvarter och gathörn där grävningar och stärkande ingrepp pågår.
Underjorden kallar, och ovan jord satsas tid och peng på att bland annat skapa bättre gång- och cykelstråk.
Kommunen är för tillfället inbegripen i pågående projekt på ett flertal positioner i stadens geografiska origo med omnejd.
I nuläget pågår bland annat arbeten som sedan en tid inaktiverat gång- och cykelbanan bortom Kulturhuset tio14, i hörnet av Strandvägen/Myntgatan intill Tiskens vårdcentral.
– Ja, där bygger man om gång- och cykelbanan och körbanan har smalnats av något, bekräftar Peter Dahlkvist.
Och inflikar:
– På Myntgatan pågår också ett större vägarbete som sträcker sig över längre tid.
Detta tog sin början i mars och beräknas göra anspråk på tid och rum tills att sena september nalkas i kalendern.
Samma sträcka omfattas under perioden också av en hastighetsbegränsning om 30 kilometer i timmen.
På grund av tillsyn tillägnad vatten och avlopp (VA) på Dejstolsvägen i Källviken, har denna varit avstängd för trafik samt parkering under större delen av april.
Under de senaste veckorna har också genomförts VA- samt fjärrvärmearbeten på Kyrkbacksvägen, och på Mormorsgatan har utförts åtgärder gällande bland annat dagvattenbrunnar.
Peter Dahlkvist kommenterar också rörande ett projekt modell större som nu tilldrar sig Britsarvet.
– Norra järnvägsgatan stängs av i etapper på grund av arbetet med ledningen för vatten och spillvatten till Grycksbo, informerar han.
Till följd av dessa åtgärder uppstår också begränsad framkomlighet på Norra järnvägsgatan, från Tegelvägen och upp mot Jungfruvägen.
– Det här arbetet beräknas pågå till och med den 9 juni, säger Dahlkvist.
– Men man säkrar under arbetets gång självklart allmän framkomlighet till vårdcentral samt livsmedelsbutiker i området.
Detta led är ett av flera i ett av Falu Energi & Vatten drivet arbete som i helfigur gäller åren 2018–2023 och som ska resultera i överföringsledningar för vatten och spillvatten mellan Bjursås och Falun.
I en kortfattad lägesrapport för förehavanden som påverkar framkomlighet och trafik kan också nämnas centralt belägna Kvarngränd, mellan Slaggatan och Åsgatan.
På grund av takarbete som tilldrar sig platsen kommer Kvarngränd att vara avstängd för trafik till och med den 24 juni.
Dela på facebook
Facebook

ANNONS

Reporter

ANNONS

ANNONS