ANNONS

Oppositionsrådet Lennart Mångs (M) tycker att frågetecknen kring satsningen på ett nytt äldreboende är för många för att kommunen ska kunna gå till beslut. Framförallt är det kalkylen som han ställer sig tveksam till om den verkligen kommer att hålla.
Foto: Mikael Eriksson

Många frågor kring nytt äldreboende

HEDEMORA. Håller kalkylen? Klarar omsorgsnämnden ökade driftskostnader? Vad är behovet? Det nya äldreboendet väcker många frågor som oppositionsrådet Lennart Mångs (M) vill ha svar på.

– Det finns för många frågetecken. Oppositionsrådet Lennart Mångs (M) ställer sig tveksam till att det ska byggas ett nytt äldreboende för 250 miljoner kronor. Framförallt är det kalkylen som väcker många funderingar.

Han vill, i likhet med sina vänner i oppositionen, att det ska utredas mer noggrant innan beslut tas om en byggnation. Det han skjuter in sig på är bland annat om omsorgsnämnden inom befintlig budgetram verkligen klarar av de lite drygt 16 miljoner per år som nybyggnationen kommer att medföra i form av ökade driftskostnader.
– Omsorgsnämnden har, mig veterligen, inte sagt att de klarar ytterligare kostnader om 16,1 miljoner per år inom befintlig budget.

Lennart Mångs vill även att det ska utredas mer exakt var behovet finns och hur stora behoven egentligen är.
– Det finns ingen kalkyl på hur stort behovet är.
Han ställer frågan om det inte borde byggas äldreboende på fler platser i Hedemora. Skulle det byggas äldreboenden i exempelvis Garpenberg så skulle det innebära att villor kan frigöras och det öppnas möjligheter för barnfamiljer att flytta dit.

Ett alternativ vore att söka andra lösningar än ett nybygge, upprustning av befintliga lokaler, samt eventuellt en tillbyggnation om behov finns.
– Mig veterligen har ingen diskussion förts med fastighetsägaren till Vinstra om en upprustning av dessa lokaler, säger han.

Det har även figurerat ett par olika belopp på vad det skulle kosta. Lennart Mångs säger att i en kalkyl har siffran varit 240 miljoner kronor i annan 250 miljoner kronor. Om kommunen ska låna beloppet så måste man även ta med i driftskostnaden att ränta kan höjas. Lennart Mångs pekar även på att kalkylen har fler frågetecken: Är köket fullt utrustat i upphandlingsunderlaget? Övrig utrustning?

Vid senaste kommunfullmäktige fanns satsningen på ett nytt äldreboende med på dagordningen. Men Lennart Mångs yrkade på återremitteras för att det ska utredas bättre. Då regelverket säger att det krävs att en tredjedel av ledamöterna ställer sig bakom en sådan begäran hade räckt med att 13 gjort det, nu blev det i stället 17 ledamöter som slöt upp bakom Lennart Mångs.

– Jag hoppas att man nu kollar alla tänkbara möjligheter och rätar ut frågetecknen innan man går till beslut, konstaterar Lennart Mångs.

Publicerad i Annonsbladet (Hedemora/Säter)vecka 49 2018.

Dela på facebook
Facebook

ANNONS

Reporter

ANNONS

ANNONS