ANNONS

Pernilla Söderlund tillträdde tjänsten i Borlänge kommun som ny sektorschef för sociala sektorn den 9 juni 2020.
Foto: Borlänge kommun

Målet är att förbättra vården och omsorgen

BORLÄNGE. Borlänge kommun har skickat in en anmälan enligt lex Maria till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Anmälan gäller hanteringen av hälso- och sjukvård i samband med smittspridningen av covid-19 på äldreboenden i kommunen.

Målet med anmälan till IVO är att synliggöra och åtgärda brister för att få en så korrekt bild som möjligt av hur kommunen agerat i hälso- och sjukvårdsärenden inom äldreomsorgen under våren.
I Borlänges fall handlar anmälan bland annat om hanteringen av skyddsutrustning, provtagning, dokumentation och om vårdtagare har fått rätt sjukvårdsinsatser.
– Om IVO bedömer att vi gjort något fel är det viktigt att få reda på det och vad vi borde gjort annorlunda så att vi kan dra lärdomar inför framtiden. Under pandemin har vi steg för steg lärt oss mer om hur smittspridningen av covid-19 fungerar. I dag står vi rustade på ett helt annat sätt än i våras, säger Pernilla Söderlund, chef för sociala sektorn.

”Det vi vet i dag är att vi fick in smittan väldigt tidigt på våra särskilda boenden, redan innan Folkhälsomyndigheten hade kommit med några restriktioner. Det globala kunskapsläget såväl som vår egen kunskap om det nya viruset, kännedomen om sjukdomens symtom, smittvägar och förlopp ser helt annorlunda ut idag än det gjorde tidigt i våras. Just nu genomförs ett antal utredningar kring hur vi hanterat pandemin, där vi hoppas kunna få svar. Utredningen ska också ge underlag för beslut om åtgärder för att förhindra att liknande händelser inträffar på nytt” skriver kommunen i ett pressmeddelande.

I anmälan står bland annat i den kortfattade beskrivning av händelsen eller händelseförloppet:
I mars konstaterades det första fallet av covid-19 i Dalarnas län. I slutet av mars konstaterades det första fallet inom kommunens äldreomsorg samt det första dödsfallet med konstaterad covid-19 inom en av våra verksamheter.
Samtidigt hade smittan spridits inom andra enheter och under april och maj månad fanns en utbredd smittspridning inom övervägande del av Borlänges särskilda boenden.
Kortfattad beskrivning av konsekvenserna eller möjliga konsekvenser för patienten eller patienterna:
Bedömning görs att covid-19-pandemin 2020 har orsakat flertalet patienter inom det kommunala hälso- och sjukvården allvarligt lidande, kroppslig eller psykisk skada, sjukdom samt dödsfall i och med den smittspridning som skett inom verksamheten.

Dela på facebook
Facebook

ANNONS

Reporter

ANNONS

ANNONS