ANNONS

Kommunens mål för äldreomsorgssatsningen de fem kommande åren. Från vänster Monica Forsgrens (S) ordförande i omsorgsnämnden och Johan Reyier (S) vice ordförande i omsorgsnämnden.
Foto: Veronica Rigtorp

Målen satta – alla ska få möjlighet till heltid

SMEDJEBACKEN. Målen för äldreomsorgssatsningen är satta. Alla inom äldreomsorgen ska få möjlighet till en heltidsanställning.

Kommunens omsorgsnämnd fick i uppdrag av kommunstyrelsen att sätta upp mål för Äldreomsorgssatsningen. Nu har nämnden återkommit med mål fram till 2025, och det är högt satta mål som nämnden vill genomföra.
All personal inom äldreomsorgen ska få möjlighet till en heltidsanställning före den 31 december i år.
– Målet är att ha 100 procent heltidsanställda, tänker vi, säger Monica Forsgrens (S), ordförande i omsorgsnämnden.
Genom den redan påbörjade satsningen på utbildning har arbetet redan inletts.
I augusti förväntas en ny utbildningsomgång starta och där har redan 14 personer nappat på erbjudandet.
– Tanken är väl att vi ska upp i 20 personer i alla fall, säger Monica Forsgren.
Pandemin har belyst brister som nu kommit i ljuset och kan åtgärdas, till exempel personalsituationen inom äldreomsorgen i landet.
– Vi ska skapa förutsättningar för att personalen ska kunna leva på sin lön och i förlängningen leva på sin pension, säger Ingemar Hellström, vice ordförande i kommunstyrelsen, och fortsätter:
– Det här är den största jämställdhetssatsningen som Smedjebacken har gjort vill jag påstå.
Här menar Hellström att heltid måste premieras, i motsats till det gamla systemet som gynnade deltid.
– Utbildningen blir också en statushöjare för yrket och vi som arbetsgivare kommer att ”pusha” för att fler ska jobba heltid, säger Johan Reyier (S), vice ordförande i omsorgsnämnden.
Omsorgen kommer också att ha information till sina medarbetare om till exempel hur pensionen blir på heltid respektive deltid.
Monica Forsgren påpekar dock att tjänstgöringsgraden kommer att anpassas efter vad verksamheten behöver, för dem som är fundersamma redan nu om detta. Ingen kommer att tvingas jobba 100 procent om de har andra önskemål, förtydligar hon.
Dialog med verksamhets- och enhetschefer har genomförts angående scheman för hösten 2021.
Ett annat stort mål för äldreomsorgen är att 2022 ha max fem procent timvikarier.
De nu uppsatta målen gäller alla inom omsorgen, dock börjar man jobba med förändringarna inom äldreomsorgen.
– Arbetet med äldreomsorgslyftet hade påbörjats redan innan pandemin, men där såg vi att vi var på rätt spår. Vi hade ett försprång i Smedjebacken och klarade oss därför bättre än andra kommuner, menar Ingemar Hellström.
– Vi hade inte bara tur, vi hade också bra personal, inflikar Johan Reyier.
2023 är målet att ha högst 7,5 procent sjukskrivningar och 2024 100 procent utbildade undersköterskor.
Det femte och sista målet är att år 2025 ha minst 80 procent heltidsarbetande omvårdnadspersonal.

Dela på facebook
Facebook

ANNONS

Reporter

ANNONS

ANNONS