ANNONS

Lyvikshandelsområde. Markbearbetning i augusti. Nu har kommunen skrivit markanvisningsavtal med Bilteam.
Foto: Veronica Rigtorp

Lyviken växer och gör plats för nytt varuhus

Ett markanvisningsavtal är klart mellan Ludvika kommun och Biltema. – Det känns fantastiskt kul att få jobba med det här projektet, säger näringslivschef Erik Odens.

Ett markanvisningsavtal är ett slags option som ska öka tryggheten för båda parter att arbeta vidare med etableringen. För Biltemas räkning ger optionen ett tidsspann på sex månader att projektera ytan för ett kommande varuhus, liksom en företrädesrätt till ett fastighetsköp.
– Det innebär att kommunen får en säkerhet i att de medel vi lägger för deras specifika önskemål säkras; att det är deras långsiktiga plan att köpa marken, säger Ludvika kommuns planeringschef Johanna Ingre.

I skrivande stund har omkring ett dussin sprängningar gjorts i området, som är beläget på Lyviksberget. Massorna från sprängningarna flyttas till andra delar av området.
Inom en snar framtid kommer en ny väg för byggtrafik att anläggas, bland annat för att avlasta den befintliga väg som nu leder till butikerna inom handelsområdet.
– Vi har haft en väldigt bra och konstruktiv dialog med Biltema under den här processen. Vi har lyssnat in deras behov och de har respekt för våra förutsättningar, säger Erik Odens.
– Det här är en viktig etablering som gynnar hela kommunens attraktionskraft. Den gör förhoppningsvis att fler vill etablera sig, samtidigt som den ökar konsumentflödena utifrån, fortsätter han.
Om processen leder till att Biltema köper marken, är företagets plan att vara klara med bygget av det nya varuhuset första kvartalet 2022.

Dela på facebook
Facebook

ANNONS

Reporter

ANNONS

ANNONS