ANNONS

Lyssnar inte på By utvecklingsgrupp

AVESTA. Kommunstyrelsens arbetsutskott lyssnar inte på By utvecklingsgrupps önskan om ett kommunalt veto mot Bixia ProWins vindkraftsprojekt Skansen utanför Horndal.

Vid arbetsutskottets möte godkändes tjänstemannabedömningarna som sa att den kommunala vindkraftplanen inte är bristfällig.
Plan- och byggenheten tog dock ingen egen ställning i frågan om den planerade vindkraftparkens uppförande utan konstaterade att konsekvenser och påverkan på omgivningen noga kommer att utredas och redovisas av vindkraftintressenten Bixia ProWin AB, som en del av tillståndsansökan.
Arbetsutskottet konstaterar att Länsstyrelsens miljöprövningsdelegation kommer att handlägga ärendet och bedöma konsekvensernas rimlighet.
Frågan om det kommunala vetot ligger därmed år fram i tiden.
Bixias tidsplan är att ansöka om tillstånd hos länsstyrelsen i januari 2020 och man hoppas på tillstånd våren 2021 för en park med 26 vindkraftverk.

 

Publicerad i annonsbladet Dalarna, Avesta/Norberg v49

Dela på facebook
Facebook

ANNONS

Reporter

ANNONS

ANNONS