ANNONS

“Jag är så glad åt att vi fått ordning på ekonomin”, säger Monica Lundin (L), kommunalråd/ordförande barn- och utbildningsnämnden.
Foto: Borlänge kommun

Lundin: ”Nu har vi ordning på ekonomin”

BORLÄNGE. 39 miljoner kronor ska ge skolan ökat antal behöriga lärare och höjda skolresultat. Tillsammans med gymnasieskolan kommer skolan att få nästan 60 nya miljoner kronor. – Nu har vi ordning och reda i ekonomin och jag är glad att vi är överens om att vi prioriterar skolan när det finns nya medel att fördela, säger Monica Lundin (L), kommunalråd/ordförande barn- och utbildningsnämnden.

– Vi har högt uppsatta mål för skolan i Borlänge, och det behövs så klart resurser för att uppnå dessa. Det är otroligt glädjande att se att både kunskapsresultat och lärarbehörigheten stiger. Det åtgärdsarbete vi har genomfört under det senaste året har också gett effekt. Nu har vi ordning och reda i ekonomin och jag är glad att vi är överens om att vi prioriterar skolan när det finns nya medel att fördela, säger Monica Lundin (L), kommunalråd/ordförande barn- och utbildningsnämnden.
Skolan prioriteras i både drift- och investeringsbudget i 2022 års budget.

Hösten 2020 införde Borlänge kommun ett åtgärdspaket för att komma till rätta med stora underskott i framför allt driftbudgeten. Det arbetet ser nu ut att ha gett gott resultat, enligt kommunen. Detta gäller även barn- och utbildningsnämnden där man idag har kontroll på ekonomin.
– Jag är så glad åt att vi fått ordning på ekonomin, säger Monica Lundin vid flera tillfällen under presskonferensen.
– Efter hundåret av jobb med åtgärdspaketet är det verkligen bra att det gett så bra resultat, säger hon igen.
I budgetförslaget för 2022 får samtliga nämnder mer resurser än föregående år. Skolan prioriteras där barn- och utbildningsnämnden får 39 miljoner kronor (3,7 procent mer i kommunbidrag) och gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden får 18,7 miljoner kronor (4,9 procent mer i kommunbidrag). Totalt får skolan nästan 60 nya miljoner.

Det långsiktiga målet är höjda skolresultat och fler behöriga lärare i Borlänges skolor. Där är barn- och utbildningsnämnden på god väg. Bland annat har Tjärnaängskolan höjt sin lärarbehörighet från 38 procent till närmare 90 procent på tre år.
Kunskapsresultaten och behörigheten till gymnasiet bland Borlänges elever är också stigande. Majoriteten i nämnden har också bifallit ett förslag om en särskild kompetensförsörjningsplan för förskolelärare.
För perioden 2022-2025 läggs också en offensiv investeringsbudget på 2,3 miljarder kronor som kommer att resultera i nya moderna skolor, förskolor och andra verksamhetslokaler.
Bland annat rivs och byggs Gylle skola om i etapper och nya skolor och förskolor som Paradisskolan och Gyllegården är under uppförande.

Ett långsiktigt arbete med lokalförsörjningsarbete för skola/förskola inleddes under våren 2019 och har också resulterat i beslut att det inte blir en ny skola i Jakobsdalen, som det var tänkt, med hänvisning till ökad segregation.
Forssaklackskolan rivs, då den är i för dåligt skick för att renoveras och att det blir grundskola i nuvarande Hagagymnasiet, som i sin tur flyttar till Högskolan Dalarnas lokaler.

Hur det blir med byggnationerna i Mats Knuts är i dagsläget inte klart, men det jobbas på en plan B, då det tilltänkta bygget är överklagat.
– Vi kommer under planperioden bygga ett antal nya skolor och förskolor. Det behövs. Vi kommer både bygga nytt och renovera befintliga lokaler. Lokalerna kommer vara byggda för en modern lärmiljö och förbättrar den fysiska arbetsmiljön för både personal och våra elever, avslutar Monica Lundin (L), kommunalråd/ordförande barn- och utbildningsnämnden.
Att kommunalrådet Lundin är nöjd med de medel som avsats till skolans värld, är lätt att förstå, då dessa är vad nämnden önskade.

Dela på facebook
Facebook

ANNONS

Reporter

ANNONS

ANNONS