ANNONS

“Jag vill betona att detta fortfarande bara är ett tjänstemannaförslag”, säger Mikael Westberg (S), ordförande för bildningsstyrelsen, om förslaget för en ny skolstruktur för Avesta kommun, som bland annat innehåller en nedläggning av Lund skola i Folkärna.
Foto: Pär Sönnert

Lund skola föreslås läggas ner

AVESTA Stora förändringar inom flera grundskolor i Avesta kommun kan komma att verkställas till höstterminen 2021. Det handlar bland annat om ett förslag att lägga ner Lund skola.

Fem av grundskolorna i Avesta kommun skulle påverkas om politikerna väljer att klubba det tjänstemannaförslag som lagts fram om en ny skolstruktur.
– Vi har gett ett uppdrag till tjänstemännen om hur Avesta kommun ska få en likvärdig skola, där alla elever har samma förutsättningar. Vi vill även att skolresultaten ska bli bättre, säger Mikael Westberg (S), ordförande i bildningsstyrelsen.

Tjänstemännens förslag innehåller bland annat att vissa skolor endast blir en F-3-skola, eller en mellanstadieskola. En av de mest dramatiska förändringarna i förslaget är att lägga ner Lund skola i Folkärna.
– Jag vill betona att detta fortfarande bara är ett tjänstemannaförslag. Det är klart att det blir mest reaktioner kring förslaget att lägga ner en skola, även om förslaget har påverkan på fler elever som går på andra skolor, bland annat Markusskolan. Allra helst vill vi ha alla skolor kvar, men vi ser även att man då inte skulle få en likvärdig skola i hela kommunen, säger Mikael Westberg.

Förslaget på den nya skolstrukturen presenterades strax före påsk. På Avesta kommuns hemsida finns en film med en förklaring till de föreslagna förändringarna. Den rådande situationen med coronaviruset gjorde att informationen inte kunde presenteras på annat sätt.
– Helst hade vi såklart presenterat detta på personalmöten och öppna möten för elever och föräldrar, men då vi inte kan samla människor på ett möte så fick vi göra så här, säger Mikael Westberg.

Finns det fler förslag än det som nyss presenterades?
– Det finns det här konkreta förslaget, där vi skulle spara 8,5 miljoner, men vi har även gett tjänstemännen i uppdrag att titta på om det skulle gå att behålla Lund skola. Det alternativet skulle innebära en besparing på 3,5 miljoner kronor, alltså fem miljoner kronor mindre, vilket gör att vi skulle få svårt att få en budget i balans, säger Mikael Westberg.

I maj ska bildningsstyrelsen fatta beslut om den nya skolstrukturen.
– Om vi beslutar att anta förslaget i sin helhet så ska det även beslutas i kommunfullmäktige. Och vi har sagt att vi måste ha en bred majoritet politiskt sett. Det måste finnas en långsiktighet i detta, säger Mikael Westberg.

De föreslagna förändringarna för de berörda skolorna:
Bergsnässkolan: Lågstadiet läggs ner. Blir en mellanstadieskola.
By skola: Mellanstadiet läggs ner. Blir en F-3-skola.
Krylbo skola: Mellanstadiet läggs ner. Blir en F-3-skola.
Lund skola: Läggs ner.
Markusskolan: Mellanstadiet läggs ner. Blir en F-3-skola.

 

Artikeln publicerades i Annonsbladet Dalarna (Avesta/Norberg) nr 17, 2020.

Dela på facebook
Facebook

ANNONS

Reporter

ANNONS

ANNONS