ANNONS

Den vackra luftkotten är en korsning av luftballong och gramkotte, samtidigt är den både dekorativ, fantasieggande och funktionell.
Foto: skissmontage

Luftkotte ska lyfta förskolan

Kulturnämnden har fattat beslut om konstnärlig gestaltning på förskolan Strandängen. Valet föll på verket Luftkotten, skapat av Annika Oskarsson och Thomas Nordström.

Paret Nordström-Oskarsson har utfört flera offentliga verk tillsammans. Denna gång presenterade konstnärerna Annika Oskarsson och Thomas Nordström “Luftkotten” med utgångspunkt från barnen.
Kanske har de flesta lekt med tanken att vara en fågel och kunna röra sig fritt i luften snabbt som blixten: Eller som flyttfåglarna, kunna tillryggalägga enorma avstånd när man flyttar från sommarvistelsen till vinterplats.

Stommen och fjällen på ballongen tillverkas i rostfritt stål. Korgen är byggd av ekträ som är mycket hållbart över tid. Övergången mellan korg och ballong består av en smideskonstruktion av rör. Denna del varmförzinkas, lätt blästras och lackeras i en mångfald av kulörer.
Konstruktionen bultas via kraftiga fotplåtar i betongfundamentet.

Inuti skulpturen sitter en LED armatur som tänds när övrig utebelysning går på. Under den mörka årstiden glöder ballongen med ett inre sken. I dagsljus reflekterar det rostfria materialet himlen och omgivningarna. Lamporna har en brinntid på cirka 12-15 år. Rören kan bättringsmålas vid eventuellt behov. Det rostfria materialet kan vid behov spolas av.
Tillverkningen kan starta direkt efter beställning och monteras på plats kan ske hösten 2020, tidigast i oktober.
Kalkylen för verket hamnar på 400 000 kronor.
Kulturnämnden beslutade togs den 4 juni enligt förslag.

Enligt § 5 i reglementet för kulturnämnden ska kulturnämnden:
• Ansvara för konstnärlig gestaltning vid kommunens fastigheter och offentliga platser.
I utlysningsdokumentet gällande konstnärlig gestaltning på förskolan
Strandängen står beskrivet hur bedömningsprocessen ska hanteras i
anslutning till en-procentsregeln. En arbetsgrupp bestående av representanter
från byggprocessen, utsedd konstnärsrepresentant och representanter (från i det aktuella fallet) familj- och utbildningsförvaltningen samt
samhällsbyggnads-förvaltningen väljer ut vilken av de konstnärer som fått skissuppdrag som ska tilldelas gestaltningsuppdraget. Det formella beslutet
fattas av Kulturnämnden.
Arbetsgruppen har i dialog med förskolechef och berörd personal på förskolan Strandängen gjort sitt val. Bägge skissförslagen hade stora konstnärliga kvaliteter, vilket gjorde beslutet både spännande och svårt.
Källa: Smedjebackens kommun.se

Dela på facebook
Facebook

ANNONS

Reporter

ANNONS

ANNONS