Ekonomiskt står Dalarnas Försäkringsbolag stadigt trots omvälvande tider. “Årets resultat är gott som vi ser det, säger Maria Freiholtz”, chef Ekonomi och Affärsstöd. Foto: Dalarnas Försäkringsbolag