ANNONS

Eric Löfgren, ordförande i Korpen Falun som under 2021 planerar riva det gamla, slitna kansliet på Främbyvägen och förhoppningsvis samla resurser att säkra kommande byggnation av ett nytt kansli på samma plats.
Foto: Sonny Jonasson

Luft under vingarna för Korpen Falun – som söker tillfälligt bo

FALUN Korpen Falun sjuder av aktivitet. Nu spottar man i nävar och gnuggar geniknölar för att möta utmaningar. Kansli ska rivas. Kansli ska byggas.

Tillfälligt högkvarter sökes.
– Ja, vi behöver ett temporärt tillhåll och vi är öppna för alla förslag, understryker ordföranden Eric Löfgren.

En ny generation motionsmotorer gjuter nytt blod i en klassisk folkrörelse. Korpen Falun har nu rejält med luft under vingarna, och ordinarie verksamhet ser positiva trender med stora deltagarantal inom exempelvis fotbollen och innebandyn. Dessutom har man fått en smakstart på nystartade satsningar som bland annat barngymnastik och “Korpen Move”.
Eric Löfgren är ordförande i Korpen Falun motionsidrottsförening.
Han konstaterar att man är en välmående aktör på stark frammarsch.
– Som det är nu är vissa saker uppskjutna, som exempelvis innebandyn. Men vi har där cirka 150 registrerade spelare, vilket är enormt bra.
– Fotbollen lockar också många, och vi märker förutom det lite äldre gardet dessutom att många i 17-20-årsåldern som slutat spela aktivt söker sig till oss, redogör Eric en på många håll för Falun fruktsam funktion.

Han bekräftar därtill de ytterst lyckade initiativen med ovan nämnda barngympa samt familjevänliga Korpen Move.
Man skissar även på flertalet spännande kollaborationer som ska lyfta framsynta förehavanden ytterligare.
– Vi har jäkligt mycket på gång, det kommer hända grejer framöver. Vi har bland annat samarbeten med idrottsrörelsens studieförbund SISU, Röda korset och Rikskorpen i görningen.

Eric vidareutvecklar kring vad såväl samverkan som spinn på idéfronten kan komma att resultera i.
– Vi kommer att bibehålla våra traditionella aktiviteter, men göra fler satsningar för barn och ungdom. Vi planerar också att modernisera oss lite.
Sistnämnda ser Korpen sätta klorna i en för så gott som samtliga motionärer närliggande pryl – mobiltelefonen.
– Vi tänker det som ett väldigt enkelt och mycket givande digitalt komplement, förklarar Eric Löfgren.
– Därför jobbar vi på en app som gör det smidigare att skicka ut information, matchförfrågningar, att svara ja eller nej på deltagande och så vidare. Det blir mer flexibelt och skulle kunna locka än fler att hänga på oss i Korpen.
Häri inflikar Löfgren att det starka drivet i Falun gett ringar på vattnet som får ledningen att anta ett fullt realistiskt mål om 1 000 medlemmar år 2025.

Han spår även i optimistiska tongångar potential att få en flygande återstart i de Korpen-falanger som nu pausats på grund av pandemin.
Ett nära förestående mål är att etablera en damserie på fotbollssidan. Intresse har redan noterats, och Eric ser goda förutsättningar för att detta intresse växer och utmynnar i en renodlad damliga på Scaniavallen.
Han omnämner i muntra ordalag den låga avgift för vilken man av kommunen får arrendera fotbollsplanerna, uppbackning i form av planskötsel samt samarbetet med Korsnäs IF och deras populära Falu Sommarcup.
– Det här har visat sig vara en slitstark gräsmatta, och med lite proffshjälp samt uppfräschning kan vi få till en riktigt bra anläggning, betonar Eric områdets egenskaper.
Scaniavallen – som av Korpen Falun nu tilldelats det mer passande namnet Korpen Arena – är positionerad på Främbyvägen, intill Främby Hallar tillika “gamla Scania”.

Här hittas Korpens bo. Ett bo som dessvärre är murket, mögligt och malätet från fundament till fernissa.
– Vi ärvde det av Scania och äger byggnaden, som alltså i dag tjänar som vårt kansli, förklarar Eric Löfgren.
– Den är i riktigt dåligt skick och ska rivas. Som ägare är det vårt ansvar att plocka ned byggnaden, och här står vi inför en ekonomisk utmaning. Att riva allt och tillse bortforsling av material innebär en kostnad i klassen 100 000-150 000 kronor.
Eric konstaterar i sammanhanget att Korpens krafter i dag består av helt och hållet ideellt baserade ansatser och där agendan också fylls av familjeliv och förvärvsarbete.

Planen är att när ekonomin tillåter snarast möjligt under 2021 riva det gamla kansliet – och sedan bygga ett nytt.
– Det är målet, och det vore givetvis fantastiskt roligt att kunna förverkliga detta. Ett hem för såväl organisation som aktiva. Med kök, omklädningsrum, möteslokal, utbildningsmöjligheter.
– Korpen Falun fyller en funktion på flera plan och i flera forum, och den sociala biten är viktig. Ett dugligt kansli med ytor att träffas på vore det optimala, framhåller Eric.
Skapandet av ett nytt kansli ställer å sin sida även det allvarligt menade frågor till ett luftigt möblerat kassaskåp.

Här hoppas Löfgren och kompani på stöd i form av anläggningsbidrag som kan sökas via kommun och Riksidrottsförbundet.
Ovanstående ekvation medför fysiskt omfattande ingrepp likväl som förnyelse och framtidstro.
Den medför även det icke önskvärda faktum att Korpen Falun för en tid sannolikt finner sig hemlösa.
– Ja, vi skulle behöva ett tillfälligt kansli, bekräftar Eric i vad som närmast kan liknas vid en fusion av suck, skratt och intensiv förhoppning.
– Kort sagt en plats där vi, tills nya kansliet byggts, kan samla våra styrkor, hålla möten och så vidare.

Utrustningen kopplad till Korpen Arena är i stålhårt förvar i en på platsen placerad container. Det hem som nu efterfrågas ska således inhysa mänsklig närvaro och administrativ ruljangs. Ordförande Löfgren gläds åt det gensvar Falukapitlet av Korpen nu får från riksnivå, vilket befäster känslan av att man färdas i medvind och hittat rätt i satsningarna.
– Vi är på väg upp nu, vi vill hela tiden stärka det här och lyfta fram det roliga i Korpen. Innan alla praktiska bitar med ett nytt kansli faller på plats skulle vi dock behöva ett temporärt tillhåll. Vi är öppna för alla förslag, understryker Eric Löfgren.

Dela på facebook
Facebook

ANNONS

Reporter

ANNONS

ANNONS