ANNONS

Håkan Frank, Mikael Müller och Jonas Fors tittar på de senaste siffrorna för målet att bli en av landets bästa skolkommuner.
Foto: Veronica Rigtorp

Ludvikas skolor mot toppen i raketfart

LUDVIKA. Meritvärden hit och meritvärden dit. Ludvikas mål är att hamna i den översta fjärdedelen av landets 290 skolkommuner år 2020.

På ett år har kommunen gått från bottenskiktets plats 263 till plats 211.
Inte ända fram till önskade 202, men bara ynka 9 värden ifrån.
I flera år hade kunskapsresultaten, det vill säga betygsnivån, för avgångseleverna i kommunens grundskolor varit klart lägre än i många andra kommuner.
För att lyfta resultaten beslutade kommunfullmäktige 2015 att Ludvika skulle bli en av landets bästa skolkommuner.

2016 gjorde SKL en granskning av Ludvikas skolor.
– Där hittades starka sidor och utvecklingsbara sidor, berättar Jonas Fors, verksamhetschef skola, Ludvika kommun.
Resultatmedvetenheten var en av de punkter som kunde utvecklas. Resultat fanns, men bröts inte ned i tillräckligt omfattning.

Under läsåret 2017-2018 jobbade lärare, rektorer och förvaltningsledning mer fokuserat än tidigare med elevernas kunskapsresultat, vilket också visade sig i förbättring i avgångselevernas meritvärden och gymnasiebehörighet.

Vid fyra tillfällen under året registrerade all undervisande personal kunskapsläget för samtliga elever. Utifrån detta kunde rektorer och lärare se behovet på individ-, klass-,årskurs – och enhetsnivår. Behoven kunde sedan mötas med insatser både på individ- och organisationsnivå.
Även åtgärder något eller några år bakåt i tiden visade sig nu i förbättrade kunskapsresultat; skolstrukturen hade ändrats, skolan har digitaliserats och det har skett satsningar på speciallärare och pedagoger.

Efter den positiva betygsutvecklingen efter 2018, fortsätter satsningen på att ytterligare stärka elevernas kunskapsresultat. Genom bland annat att fortsätta med det redan påbörjade arbetet med regelbunden uppföljning. Arbetet stärks också med en beprövad metod för att förbättra undervisningen och styra skolan mot bättre elevresultat, där hela skolans organisation involveras.
– Nu tittar vi på resultaten på ett annat sätt och kan göra extra anpassningar för att eleverna ska nå kunskapsmålen, förklarar Jonas Fors.
– Lärarna har gjort ett bra jobb med det här, och alla andra också, berömmer han.

SKL:s granskning hade också synpunkter på elevhälsan, vilket resulterat i att den nu förstärkts med fler kuratorer och skolsköterskor.
Studiecoacher har anställts för att avlasta lärarna i deras mentorskap, som exempelvis genom att stötta eleverna och ha kontakten med föräldrar.
Åtgärderna så långt har visat på stora förbättringar.
– Vi är nöjda att det går åt rätt håll. Det indikerar att vi är på rätt väg, säger Håkan Frank (M) ordförande i social- och utbildningsnämnden.
– Betygen steg, och vi körde om 52 kommuner i rankingen, säger en nöjd Mikael Müller, verksamhets controller, Ludvika kommun.

Publicerad i Annonsbladet (Ludvika/Smedjebacken) vecka 13 2019.

Dela på facebook
Facebook

ANNONS

Reporter

ANNONS

ANNONS