ANNONS

Geologerna Emma Bäckström och Jimmy Jakobsson har spårat de rikedomar som finns dolda i Ludvikas inre. Lennart Eliasson, i mitten, hyser hopp om att kunna bärga dem.
Foto: Veronica Rigtorp

Ludvikas gruvor kan snart återuppväckas

LUDVIKA. Sanningens minut närmar sig för planerna på återstart av gruvor i Ludvika. Nordic Iron Ore vill att företagets ägare ska satsa ytterligare 36,5 miljoner kronor.

Nordic Iron Ore har sedan 2011 sökt de svar som krävs för att avgöra om det är praktiskt möjligt och ekonomiskt sunt att väcka liv i en sedan länge slumrande gruvbygd. Prislappen har många nollor.
– Så här långt har vi satsat kring 200 miljoner kronor, säger Lennart Eliasson.

Notan har med ett undantag betalats av företagets ägare. Bengtsson Tidnings AB, 29,85 procent, Ludvika Holding, 14,80 procent och Copperstone Resources AB, 10,18 procent är de tre största bland sammanlagt cirka 3 500 ägare av aktier.

Under en kort period fanns den, numera nedlagda, statligt ägda riskkapitalbolaget Inlandsinnovation med som en av ägarna.
Lokala ägare och den tradition av gruvdrift som finns i dessa trakter ses som viktiga för projektet.

– För mig finns ingen bättre plats att öppna en gruva i än Bergslagen. Här finns en acceptans för gruvnäringen som väsentligt underlättat vår satsning, säger Lennart Eliasson.
Ludvika gruvor har alla formella tillstånd som krävs för Blötberget och Håksberg, samt bearbetningskoncession för de södra delarna av Väsman. Provborrningar i området har påvisat att den järnmalm som finns att bryta kan bearbetas till en slutprodukt av sällsynt hög kvalitet.

– Malm med hög järnhalt och få föroreningar innebär en mer energieffektiv process och minskade miljöpåverkande utsläpp för ståltillverkarna, förklarar Lennart Eliasson.
Den höga kvalitet som malmen i Ludvikas inre utgör grunden för NIO:s affärsidé. Stor efterfrågan och en prisnivå som har stabiliserats på en nivå där önskad lönsamhet kan uppnås.

Förklaringen till prisutvecklingen för järnmalm finns i Kina.
– Många av de gruvor som finns där är gamla och den malm som bryts är av låg kvalitet. Det gör processen energikrävande, vilket innebär stor miljöpåverkan, säger Lennart Eliasson.

Han tror att malm från Ludvika kommer att efterfrågas inte bara från kunder i Kina utan även inom Europa. Japan, Sydkorea och länderna i Mellanöstern är andra marknader där NIO hoppas hitta kunder.

Publicerad i Annonsbladet (Ludvika/Smedjebacken) vecka 18 2018.

Dela på facebook
Facebook

ANNONS

Reporter

ANNONS

ANNONS