ANNONS

Foto: Region Dalarna

Lönetillägg till de som vårdar covid-patienter

Medarbetare inom Region Dalarna som vårdar covid-19-patienter kommer att få ett tillfälligt lönetillägg motsvarande 5 000 kronor i månaden.

– Vi är nu inne i en andra pandemivåg. Med det här initiativet vill vi tydligt stimulera regionens medarbetare som vårdar covid-19-patienter under en tuff period, säger Crister Carlsson (M), ordförande i personalutskottet.
Region Dalarna har beslutat om tillfälligt lönetillägg motsvarande 5 000 kronor i månaden till medarbetare som vårdar covid-19-patienter. Ersättningen är proportionerlig utifrån tidsperiod och tjänstgöringsgrad, och omfattar medarbetare – inklusive läkare, 1:a linjens chefer och biträdande avdelningschefer – som:
• Är månadsavlönade
• Arbetar inom följande verksamheter:
– Intensiv- och uppvakningsavdelningen, Falu lasarett
– Avdelning 54, Falu lasarett
– Akutvårdsavdelningen (AVA), Falu lasarett
• Arbetar minst 50 procent av heltid vid någon av ovanstående enheter
• Är läkare och fysioterapeuter, med anställning vid annan enhet, men som tjänstgör med minst 50 procent av heltid vid någon av ovan nämnda verksamheter
– Region Dalarna är i ett allvarligt läge där regionens medarbetare behöver hjälpas åt för att säkerställa högsta möjliga kvalitet och patientsäkerhet. Målet är att friställa resurser för att täcka bemanningen inom verksamheter som vårdar covid-19-patienter, tillägger Crister Carlsson.

I syfte att stimulera medarbetare att täcka vakanta arbetspass kan verksamhetschef erbjuda extra ersättning efter godkännande av divisionschef. Medarbetare som tillfälligt förlägger enstaka arbetspass utöver ordinarie arbetstid erhåller extra ersättning enligt nedan:
• 1 100 kronor för dag- eller kvällspass (minst sex timmar)
• 1 400 kronor för nattpass (minst nio timmar)
• Föräldralediga medarbetare, som bryter sin föräldraledighet för enstaka arbetspass (minst sex timmar) kan erbjudas extra ersättning med 1 100 kronor/pass
– Båda besluten är viktiga för att vi ska kunna göra prioriteringar och omfördelningar av personalresurser för att säkerställa så god och uthållig bemanning som möjligt, säger tf hälso- och sjukvårdsdirektör Karin Stikå Mjöberg.
Besluten är fattade av hälso- och sjukvårdsdirektören och gäller från och med 18 november till och med 10 januari.

Dela på facebook
Facebook

ANNONS

Reporter

ANNONS

ANNONS