ANNONS

Årets lodjursjakt får bedriva inom ett område i sydöstra Dalarna där sex lodjur får fällas.
Foto: Länsstyrelsen i Dalarnas Län. Bakgrundskarta © Lantmäteriet Geodatasamverkan.

Lodjursjakten startar 1 mars

DALARNA. Årets lodjursjakt startar 1 mars och pågår som längst till sista mars eller till dess att Länsstyrelsen avlyser jakten. Sex lodjur får fällas inom det beslutade jaktområdet.

Jaktområdet för årets lodjursjakt är av länsstyrelsen beslutat till ett område i sydöstra Dalarna. Beslutet är fattat med utgångspunkt i täthet av lodjur och fårbesättningar.
Hur många lodjur som får skjutas bestäms utifrån skadenivåer, täthet på lodjur och täthet på tamdjursbesättningar.

– Enligt det senaste inventeringsresultatet finns det ungefär 65 lodjur i Dalarna. Det långsiktiga förvaltningsmålet, fattat av Dalarnas viltförvaltningsdelegation, innebär att Dalarnas län ska ha mellan 36 och 65 lodjur. Samtidigt ska skador på tamdjur inte öka i länet, säger Jonas Bergman funktionssamordnare på länsstyrelsen.

Länsstyrelsen i Dalarnas län står bakom bedömningen att licensjakt är en effektiv, kontrollerbar och hållbar del av en aktiv rovdjursförvaltning, om den sker i begränsad omfattning. Beslut om licensjakt på lo i Dalarnas län syftar till att bibehålla populationen inom länets förvaltningsmål och minska risken för ökade skador på tamdjur.

Alla som deltar i jakten är skyldiga att känna till och följa villkoren i beslutet. Alla jaktdeltagare måste också anmäla sig till jägarregistret och en ansvarig jaktledare ska utses inför varje jakttillfälle.

Källa: Länsstyrelsen Dalarna

Dela på facebook
Facebook

ANNONS

Reporter

ANNONS

ANNONS