ANNONS

Faluättade forskaren Lina Bergman är sedan 2009 specialistläkare vid Falu lasaretts kvinnoklinik och ett tungt namn i kampen mot preeklampsi. “Mitt huvudprojekt är i Kapstaden, men för närvarande driver jag också en forskningsstudie på Östra sjukhuset i Göteborg, som hanterar väldigt många förlossningar”, berättar hon.
Foto: Privat

Lina Bergman har hela klotet som forskningslabb

Lina Bergman söker roten till det onda känt som havandeskapsförgiftning. Med Falun som bas och Göteborg som befintligt bo. Hela världens kvinnor som målgrupp.

– Vi letar oss längre och längre bak i händelseförloppet för att förstå och kunna förebygga mekanismerna som orsakar havandeskapsförgiftning, säger Lina.

Högt blodtryck och äggviteämnen i urinen är två framträdande åkommor vid havandeskapsförgiftning.
Orsaken är att mamman blir överkänslig mot partiklar från fostret och moderkakan, och bland konsekvenserna finns negativ organpåverkan samt försämrad tillväxt hos fostret.
I Sverige statistikförs cirka 3 procent av alla gravida kvinnor för nämnda lidande, som i medicinska termer kallas preeklampsi. Internationellt, företrädesvis i utvecklingsländer, är problemet av en betydligt större natur och inte sällan saknas kunskap och resurser för att bistå kvinnorna på ett konstruktivt sätt.

Faluättade forskaren Lina Bergman är sedan 2009 specialistläkare vid Falu lasaretts kvinnoklinik och ett tungt namn i kampen mot preeklampsi.
– Mitt huvudprojekt är i Kapstaden, men för närvarande driver jag också en forskningsstudie på Östra sjukhuset i Göteborg, som hanterar väldigt många förlossningar.
– Generellt sett finns i dag ett annat forskningspanorama i Sverige, då det kommer kvinnor av andra etniciteter och som också kan ha tidigare sjukdomar vi inte känner till då många inte är journalförda, förklarar Lina Bergman.
I en välfungerande mödravård hinner man ofta förlösa barnet innan kramper och i värsta fall komaanfall drabbar mamman. Den springande punkten för Linas forskning är ett sökande efter grundorsaken, vad som föranleder själva förgiftningen.
Upprinnelsen till ett världsomspännande bekymmer, roten till det onda för miljontals gravida kvinnor.

Ett komplext arbete.
– Vi tittar bland annat närmare på blodflödet i hjärnan, hur systemet för det regleras och hur vissa mekanismer uppbär störningar.
– Det stora målet är att förstå vad det är som händer i hjärnan, och därav kunna förebygga samt upptäcka farorna i tid och minska komplikationer, utvecklar hon.
Med hela klotet som laboratorium, men Falun som själslig utgångspunkt, riktar Lina Bergman lovord till hemstadens vårdcentrum.
– Min upplevelse är att Region Dalarna är väldigt bra att stötta forskare, framhåller hon.
Och fortsätter:
– Jag har en forskningstjänst på 50 %, och mina projekt finansieras också av stipendier och stöd från Hjärnfonden.

Falu lasaretts position på det aktuella akademiska området är framskjuten. Som ett av flertalet sjukhus ingår man i en ny, omfattande studie.
– Den syftar bland annat till att ta fram modeller som kan förutspå förloppet vid havandeskapsförgiftning, och för att få trovärdiga resultat krävs stort urval, berättar Lina.
– Kvinnorna är med redan från början av sitt havandeskap och totalt handlar det om 45 000 graviditeter som ska studeras. Falu lasarett har en framstående placering i sammanhanget.

Dela på facebook
Facebook

ANNONS

Reporter

ANNONS

ANNONS