ANNONS

Johan Engh, kurator vid Västerbergslagens utbildningsförbund, oroas över ungdomars ökande tobaksanvändning.
Foto: Veronica Rigtorp

Lätt för unga att få tag i cigaretter

LUDVIKA. Den utbredda langningen av tobak till ungdomar i Ludvika oror fältassistenter och kurator Johan Engh.

Han efterlyser ett gemensamt ansvar för att stävja detta.
– Vi har genom regelbundna drogvaneundersökningar sett en positiv trend en längre tid bland unga i nedgång i rökningen av tobak, säger Johan Engh, kurator vid Västerbergslagens utbildningsförbund.
Det man ser nu verkar vara är en uppgång som oroar och att fler unga verkar börjar röka cigaretter.
Oron bottnar sig bland annat i att röka cigaretter ofta är ett av det första normbrottet som ungdomar gör.

Det finns också ett klart samband mellan när ungdomar startar med att röka och går vidare till grövre brott. Det finns ett samband mellan att tidigt i livet begå förhållandevis små normbrott för att senare i livet begå större och grövre normbrott, exempelvis viss form av kriminalitet. Det är viktigt att poängtera att det inte finns någon automatik i detta men att risken helt enkelt ökar för en negativ utveckling om ingen reagerar.

För att förhindra detta vill Johan Engh att man arbetar förebyggande på en låg nivå vilket kan ge positiva resultat på en högre nivå. I det förebyggande arbetet vill han involvera näringsliv, skola och allmänhet.
– Fältarna har träffat på årskurs sex elever som röker, berättar Johan Engh.

Hela 50 procent har vid tillsyn fått köpa cigaretter utan att legitimation efterfrågats. En del har dessutom, på någon eller några affärer fått köpa på kredit och sätter sig på så sätt i skuld till butiksinnehavaren.
– Det är en polisiärfråga, konstaterar Johan Engh.
Det viktiga han vill peka på är hur man kan förebygga detta.
– Det här är alarmerande, tycker jag.

Legitimationskontrollen är kärnan i det jag vill förmedla, sa Johan Engh till Ludvikas handlare vid ett sammankallat möte.

Publicerad i Annonsbladet (Ludvika/Smedjebacken) vecka 42 2018.

Dela på facebook
Facebook

ANNONS

Reporter

ANNONS

ANNONS