Låt bli att kasta skräp i Dalälven

Så länge det finns folk som använder älvarna som soptippar kommer inte haven att kunna tillfriskna. Dalälven är inget undantag.

Vissa strandsträckor är fulla med allsköns bråte. Flytblock och plaster av olika slag ligger inklämda i bergskrevor och buskage. Vid högvatten och blåst skavs materialet sönder och bildar miljoner av små plastpartiklar. Ibland kan det se ut som rena issörjan och vid nästa besök har det mesta sköljts bort.

Mikroplasterna hamnar i vattendrag, sjöar och så småningom i havet. Fiskar fåglar och andra djur luras och tror att det är mat som de kan äta. Många djur får i sig stora plastbitar som fastnar i magen och tarmarna och går en plågsam död tillmötes. Fiskarna får i sig mikroplaster och partiklarna hamnar hos människan som äter fisken.

Östersjön klassas som ett av världens mest förorenade hav. Havet är i akut behov av hjälp efter lång tids nedskräpning av oss människor, industrier och jordbruk.
Upprop; låt bli att kasta skräp i Dalälven. Eftersom jag bor vid Bäsingens strand kan jag både se och iaktta hur det skräpas ned. Jag går varje sommar efter vissa strandsträckor och kan se vad “lortfolket” åstadkommit. En del båtfarare går iland och lämnar skräpet kvar på stranden som t ex grillar, ölburkar, fiskegrejor plastdunkar, till och med hela sopsäckar. Se bifogade fotobevis.

Förankra båtbryggorna så att de inte åker med strömmarna i älven och dra upp och sanera de gamla. De innehåller för det mesta impregnerat virke och flytblock av frigolit eller plasttunnor. Ta reda på det impregnerade spinket när ni tillverkar nya bryggor. Virket hamnar annars i vikar och vassar som både försurar och förpestar miljön och ruttnar nästan aldrig ner.

Surra fast plastdunkar , leksaker, plastpåsar mm så det inte hamnar i vattnet. När en vanlig plastpåse åldras och vittrar sönder bildas miljontals små mikroplaster som är farliga både för människor och djur. Plasten försvinner aldrig.

Hur kan man då bidra till miljöförbättring?
Jo, genom att:
Göra dem som bor vid älvar och sjöar medvetna om vad nedskräpningen ställer till med.
Förklara att det är vi själva som är skyldiga att förhindra fortsatt nedsmutsning, inte minst för våra barn och efterkommande generationer.
Anordna städdagar efter älvens stränder och sidosjöar. Skulle ge snabb effekt, utrustning finns.
Byta ut de gamla tvåtaktsmotorerna och helst använda miljöbensin.
Uppvakta kommuner, länsstyrelser, regering och riksdag för att få stöd och medel till städdagar.
Äta ekologiskt så ofta du kan. Konstgödsel och bekämpningsmedel bidrar till övergödning av sjöar och hav.
Genom att upplysa om EU:s vattendirektiv, nationerna ska värna och förbättra vattendragen.

Kurt Bertlin, miljövän

ANNONS

SENASTE LOKALA NYHETER

Tåg är tunga. Särskilt loken. Vanliga fyraxliga loktyper väger 80-100 ton och ger 20-25 tons statiskt (orörligt) tryck mot rälsen per axel. Med högre fart minskar trycket.
Så länge det finns folk som använder älvarna som soptippar kommer inte haven att kunna tillfriskna. Dalälven är inget undantag.
Psykisk ohälsa är något som blir allt vanligare i dagens samhälle. En grupp som ofta glöms bort är de äldre.