Läslust och olust

Störs av mitt eget intresse för i grunden ointressanta saker.

Det förmodade snusket i skuggan av Svenska akademien och några ledamöters högdragna och förlåtande förhållningssätt till ett beteendemönster som inte ryms under begreppet folkvett.
Sådant borde jag inte bry mig om och inte läsa en enda av de ordstaplar i ämnet som finns att tillgå. Läser ändå. Borde nog skämmas.

Låter mig luras att läsa artiklar där ordet Zlatan finns i rubriken trots insikt om nyhetsvärdet alldeles för ofta är noll. Samma ologiska beteendemönster framkallas av bokstavskombinationen GW. Störs av den perssonska allvetarattityden, men kan ändå inte låta bli att gilla gubben.

Möjligen finns tröst att söka i insikten om att jag ännu inte läst en rad om familjen Wahlgren inre angelägenheter trots att tillgången är mer än god.
Sjukt ointresserad av inslag som föreslår att du ska bli din egen doktor genom att söka symptom på kroppsliga svagheter du inte visste att du hade. Förmodligen av ren feghet.

ANNONS

SENASTE LOKALA NYHETER

Slåss mot min inneboende griniga gamla gubbe. Min partsinlaga påstår att denna kamp under goda dagar når viss framgång.
"Pling". Fingrade fram en textrad på min telefon – som påstås vara en smart sådan – och tog del av ett meddelande som bäst kan beskrivas som ett larm.
Vi har haft vargar på tomten. Hustrun och hunden är mina högst trovärdiga vittnen.