ANNONS

ICA Maxi fick besök av länsstyrelsens med anledning av nya pandemilagen.Från vänster Peter Forsström, Jan Johansson, Camilla Ekenhammar och Viktor Angmo.
Foto: Veronica Rigtorp

Länsstyrelsen ser till att lagen följs

Nu börjar Länsstyrelsens tillsynsbesök med anledning av den tillfälliga covid-19-lagen. Under onsdagen besöktes Blomsterriket i Falun och Ica Maxi i Borlänge.

– De flesta vill ju göra rätt, säger Peter Forsström, tillförordnad enhetschef för länsstyrelsens i Dalarnas läns tillsynsenhet för covid-19-lagen.
Han berättar att de följer ett nationellt framtaget protokoll för handelsplatser, där ett antal frågor gås igenom. tillexempel tittar man på var skyltar står, finns det handsprit vid utgångar, rummen i rummet som räknas för sig. Pantstationer är ett sådant typ exempel på rum i rummet.
De tittar också på befintliga ytor, som är det som blir kvar efter man räknat bort till exempel kylar, lager, hyllmeter och personalutrymmen. Enligt en beräkningsmodell blir sedan kvarvarande yta det man dividerar med 10 för att få fram hur många som får vistas i lokalen.

Den 10 januari trädde den tillfälliga covid-19-lagen i kraft. I samband med lagen fick Länsstyrelsen omfattande tillsynsuppgifter. Den senaste veckan har präglats av ett intensivt informationsarbete från myndighetens sida.
Media deltog vid några av de första tillsynsbesök som skedde i länet.
– Tillsyn kan ske på distans eller genom besök på plats. I första hand vill vi att verksamheterna frivilligt ska rätta till brister efter information, råd och uppmaningar vid tillsynen. Det gemensamma målet är ju att minska smittspridningen, säger Peter Forsström.
De verksamheter som för närvarande är aktuella för Länsstyrelsens tillsyn är: platser för privata sammankomster, handelsplatser, badhus, gym- och sportanläggningar.

Under onsdagen den 20 januari besökte Länsstyrelsen Blomsterriket i Falun och Ica Maxi i Borlänge
Syftet för tillsynsbesöken är att sprida information om regelverket och det ansvar som vilar på länets verksamhetsutövare.
Länsstyrelserna har fått omfattande tillsynsuppgifter av verksamheter i den tillfälliga pandemilagen och förordningen. Syftet med tillsynen är att minska smittspridningen genom att informera om och kontrollera efterlevnaden av föreskrifter och beslut.
–­ Verksamheterna ska i första hand frivilligt rätta till de brister som påpekas. Vi kommer i första hand att informera och ge stöd och råd för att verksamheterna ska göra rätt. Men det kan också bli aktuellt med mer tvingande åtgärder. Den mest långtgående åtgärden är möjligheten att besluta om stängning av verksamheter, säger Anna Carlsson, nationell samordnare för tillsynsuppdraget.

Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i varje län. Länsstyrelsen är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering, riksdag och centrala myndigheter å den andra. Landshövdingen är chef för Länsstyrelsen och har i uppdrag att följa utvecklingen och informera regeringen om länets behov.

Från vänster tillsynshandläggare Jan Johansson, handlare Camilla Ekenhammar och marknadschef Viktor Angmo samt tillförordnad enhetschef för Länsstyrelsens tillsynsenhet för covid-19-lagen Peter Forsström. Foto: Veronica Rigtorp
Tillsynskontroll vid ICA Maxi i Borlänge. Från vänster Viktor Angmo, marknadschef Ica Maxi, och tillförordnad enhetschef för Länsstyrelsens tillsynsenhet för covid-19-lagen Peter Forsström. Skylten skulle stå lite mera synlig, samtidigt fick företaget beröm för sina handspritstationer. Foto: Veronica Rigtorp
Ica Maxi fick beröm för sina handspritsstationer, när Länsstyrelsens tillsynsfolk var på plats under onsdagen. Foto: Veronica Rigtorp
Tillsynskontroll vid ICA Maxi i Borlänge. Returrummet räknas som ett rum i rummet, när det gäller att räkna ut hur många som vår vara i utrymmet. Från vänster handlare Camilla Ekenhammar, tillsynshandläggare Jan Johansson samt tillförordnad enhetschef för Länsstyrelsens tillsynsenhet för covid-19-lagen Peter Forsström. Foto: Veronica Rigtorp
Dela på facebook
Facebook

ANNONS

Reporter

ANNONS

ANNONS