ANNONS

Marcus Carlsson är kritisk mot de externa vårdapparnas framväxt.
Foto: John Leander

Läkare varnar för externa vårdappar

Större risk för felbehandling. Dränering av den vanliga primärvårdens ekonomi. Marcus Carlsson, läkare och biträdande verksamhetschef på Avestahälsan, höjer ett varningens finger.

Appar som fungerar som digitala vårdgivare har blivit en vanlig företeelse och det finns flera att välja på som inte är knutna till det som Avestahälsans biträdande verksamhetschef Marcus Carlsson kallar ”riktiga” vårdcentraler. Och han är skarp i sin kritik mot dessa vårdappar.
– I min mening är externa vårdappar digitala vårdutövare som inte har något avtal med Hälsoval (vårdval) i regionen som de verkar i. Deras primära syfte är att sälja enkelt utförd ”vård”, snarare än att bidra till vård- och hälsouppdraget alla vårdcentraler har utöver att hantera enklare konsultationer.

Marcus Carlsson har gått ut med ett Facebookinlägg riktat till allmänheten för att varna för vad ett flitigt användande av externa vårdappar kan innebära. Bland annat skriver han att man ”minskar risken för felbehandling” om man i stället använder Region Dalarnas egen digitala vårdcentral som heter Min Vård.
– När du söker Min Vård så kan den läkare, eller annan vårdpersonal, läsa i din riktiga journal om vad du har för läkemedel och sjukdomar tidigare, vad du kanske inte tål eller som till och med kan vara riktigt farliga för dig. Dessutom dokumenteras allt som görs så att man även kan se det framledes.

Förutom säkerhet handlar konsekvenserna av de externa vårdapparna om pengar. Mycket pengar enligt Marcus Carlsson.
– Alla besök som utförs i primärvård någon annanstans i Sverige, oavsett om det sker fysiskt på en vårdcentral på en turistort på västkusten eller digitalt hos en extern vårdgivare, faktureras till hemmaregionen och debiteras den vårdcentral man är listad på. Således är det din riktiga vårdcentral som får bekosta det som slarvigt kallas ”otrohetsbesök”. Det har fungerat så i många år för att sporra ökad tillgänglighet hos vårdcentralerna, men ingen kan ju förstås mäta sig med nätbaserade alternativ som uppkommit. Ersättningsmodellerna har inte hängt med i den utvecklingen alls tyvärr.

Marcus Carlsson beskriver hur det här systemet nu börjat dränera primärvården ekonomisk. Att det 2020 innebar ett avbräck på nästan 14 miljoner kronor i Dalarna, varav drygt en miljon bara i Avesta. Vilket skulle kunna leda till att vårdcentraler får svårt att anställa mer personal när det behövs.
En verklighet som också Avestahälsan måste hantera.
– Liksom alla andra vårdcentraler i Dalarna, och sannolikt i hela Sverige, kostar de externa vårdbolagen oss flera hundra tusen kronor per år, som skulle kunna användas till att förbättra vården och tillgängligheten ytterligare på vårdcentralerna förstås. Vi på Avestahälsan har bemannat upp avsevärt senaste åren för att möta det kraftigt ökade antalet listade patienter vi fått och är nu fullbemannade men behöver då i stället utöka våra lokaler för vårdcentralen där, vilket kräver stora investeringar.

Enligt Marcus Carlsson dränerar de externa nätläkarbolagen den vanliga primärvården mer än de flesta som använder dem känner till. Förutom säkerhet och ekonomi lägger han även till en moralisk aspekt.
– De externa nätläkarbolagen plockar de lågt hängande frukterna men lämnar resten till de ordinarie vårdcentralerna att hantera med ännu mindre resurser som följd. Många kan tycka att det är vårdcentralernas eget fel att de inte är lika tillgängliga, men det kan aldrig alla riktiga vårdcentraler vara i samma grad som en digital, där läkarna kan sitta var som helst i landet. Dessutom kan de externa nätläkarbolagen marknadsföra sig helt ohämmat, vilket offentlig verksamhet varken kan eller får göra på samma sätt. Det blir ju ännu värre av att flera apotekskedjor samarbetar eller till och med är delägare i en del av dessa nätläkarbolag och därför marknadsför dem stenhårt så klart. Den etiska kompassen verkar ha slagit slint helt och hållet där.

Dela på facebook
Facebook

ANNONS

Reporter

ANNONS

ANNONS