ANNONS

Polisens rapport om nationella lägesbilden om utvecklingen i utsatta områden, belystes av kommunpolis Erik Gatu och kommunalrådet Karin Örjes, ordförande i Brottsförebyggande rådet, ur det lokala perspektivet.
Foto: Veronica Rigtorp

Läget i Tjärna Ängar alltjämt oförändrat

BORLÄNGE. Av de 61 områden I Sverige som polisen pekat ut som särskilt utsatta finns Tjärna Ängar fortfarande med.

Med anledning av polisens lägesbild över kriminell påverkan i lokalsamhället och utvecklingen i utsatta områden släpptes i veckan, och där stadsdelen Tjärna Ängar fanns med, kallade Borlänge kommun till presskonferens för att belysa situationen ur det lokala perspektivet.
Utifrån underrättelseläget ges en samlad lägesbild. Lägesbilden är framtagen i samarbete med Borlänge kommun och innehåller 160 frågor.
– Syftet med lägesbilden är att beskriva verkligheten som den ser ut. Det värsta vi man kan göra är att gömma undan, förklara Erik Gatu, kommunpolis Borlänge.
Och han får medhåll av Mats Löfving, chef för polisens nationella operativa avdelning (Noa), som säger att: det är sällan bra att blunda för fakta.
– Det är ett långsiktigt arbete vi gör och det kan ta 10-15 år innan vi ser resultat, och det kan hända att vi finns med på den här listan även nästa gång den släpps, sa Erik Gatu kommunpolis i Borlänge.
BRÅ-forskare poängterar också vikten av långsiktighet i arbete.

I Borlänge jobbas det bland annat mycket med samarbete mellan socialtjänst och skola, berättar Lars Walter, sektorchef bildningssektorn, som innefattar all utbildning, förskola, socialtjänst och arbetsmarknad.
Andra exempel är “Människan bakom uniformen”.
I kategori nr två riskområde, där Tjärna Ängar finns uppräknat, finns det i rapporten pilar som visar förbättring eller försämring. På Tjärna ängar är det varken uppåt eller neråt, utan samma som tidigare.
Om det är bra eller dåligt går att diskutera.
– 2016 började en resa, med kartläggning av de insatser som vi gör. Med 400 insatser har behov ar en analys gjorts, där det 2018 antagits prioriteringar för hälsa, trygghet och lärande, berättar Fredrik Holm, verksamhetschef för trygghet och hållbarhetsfrågor.
Som exempel på skolan och den sociala sektorns arbete nämner Walter det tvärprofessionella teamet som jobbar på Tjärna skolan och Nygårdskolan.

Att jobba med den sociala situationen, finns bland annat målet att alla ska klara skolan, att fler ska komma in på arbetsmarknaden samt arbeta med unga i riskzonen.
– Unga i riskzon behöver vi jobb mer med, de som börjar komma på glid, menar kommunalrådet Karin Örjes (C), ordförande i Brottsförebyggande rådet.

Läs även: Polisens arbete har bidragit positivt

Publicerad i Annonsbladet (Borlänge) vecka 24 2019.

Dela på facebook
Facebook

ANNONS

Reporter

ANNONS

ANNONS