ANNONS

Låga lärarlöner i Dalarna

DALARNA. Lärarlönerna har stigit de senaste åren, men ligger fortfarande efter andra akademikerlöner. Även i Dalarna tjänar en typisk lärare flera tusenlappar mindre än personer med motsvarande utbildning. Länets grundskollärare har rentav de näst lägsta lönerna i landet. Det visar unik statistik som Lärarförbundet tagit fram från Statistiska Centralbyrån.

Det råder en skriande brist på behöriga lärare. Trots det är lönegapet mellan lärare och andra akademiker fortfarande kännbart.
I Dalarnas län tjänar en gymnasielärare med minst tre års eftergymnasial utbildning i genomsnitt 37 500 kronor i månaden. Grundskollärare tjänar
34 400 kronor. Genomsnittet för alla akademiker i Dalarna är 40 100 kronor. Det innebär att gymnasielärarnas och grundskollärarnas löner ligger 6 respektive 14 procent lägre än snittet.
– Utbildning, komplexitet och ansvar måste löna sig även för lärare. Det är ett problem för hela samhället att lärarnas löner släpar efter, för det gör det omöjligt att komma tillrätta med lärarbristen. För att behålla de lärare vi har och locka nya till yrket måste lärarlönerna bli mer konkurrenskraftiga, säger Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand.

Lärarförbundet har beställt och analyserat detaljerad lönestatistik från SCB som visar hur lärarnas löner står sig jämfört med andra yrkesgrupper runt om i landet.
Även om lärarna alltså tjänar mindre än andra akademiker i nästan hela landet, har skillnaden krympt över tid. Lärarna har med andra ord haft en starkare löneutveckling än många andra grupper.
I Dalarnas län har både grundskollärares och gymnasielärares löner ökat med 20 procent de senaste fem åren. Det motsvarar omkring
5 700 respektive 6 200 kronor i lönekuvertet varje månad för de yrkesgrupperna.
Genomsnittet för alla akademiker är en ökning på 13 procent under samma tidsperiod.
– Lärarförbundet har kämpat hårt för att vända skutan och säkra kompetensförsörjningen i svenska skolor. Utvecklingen går åt rätt håll, men det tar på tok för lång tid. Politikerna måste inse att satsningar på lärarnas löner är en investering i god utbildning, säger Johanna Jaara Åstrand.

Det finns betydande skillnader i hur väl lärarlönerna står sig mot andra akademikerlöner. Skillnaden är störst i Stockholm, där både gymnasielärare och grundskollärare tjänar 17 procent mindre än medellönen för alla akademiker.
Detta trots att grundskol- och gymnasielärare i huvudstaden har en medellön på ungefär 40 000 kronor, vilket är högst i landet.
Lägst lärarlöner för grundskollärare hittar vi i Västerbotten (34 200 kronor) och för gymnasielärare på Gotland (36 300 kronor).

Lärarlöner
Skillnaderna mellan regioner beror framför allt på att medellönen för andra akademiker varierar mer än för lärarna.
På Gotland ligger akademikersnittet på 36 100 kronor, jämfört med hela 48 200 kronor i Stockholms län.
I Dalarna tjänar grundskollärare i snitt 34 400 kronor, en gymnasielärare 37 500 och en akademiker 40 100 kronor. Som jämförelse ligger genomsnittslönen i Stockholm på 39 900, 40 000 respektive 48 200 kronor.
I Västmanland är siffrorna 34 600, 37 100 respektive 42 100 kronor.
Siffrorna gäller för medellön år 2019.

Källa: SCB.

Dela på facebook
Facebook

ANNONS

Reporter

ANNONS

ANNONS