ANNONS

Kyrkorådet inom Säterbygdens församling vill att det ska skyltas till Gustafs kyrka från riksväg 70. Trafikverket har dock avslagit den ansökan.
Foto: Pär Sönnert

Kyrkorådet vill ha skyltning till kyrkan från riksväg 70

SÄTER/GUSTAFS. Kyrkorådet inom Säterbygdens församling vill att det skyltas från riksväg 70 till Gustafs kyrka. Trafikverket har dock avslagit förslaget, som kyrkorådet gett kyrkoherden i uppdrag att överklaga.

För något år sedan ersattes flera vägskyltar med texten Gustafs till Enbacka. Detta gäller bland annat skyltningen från riksväg 70 där det skyltas till Enbacka men inte till Gustafs kyrka.
I mars i år gav därför kyrkorådet inom Säterbygdens församling i uppdrag till kyrkoherden Pehr-Albin Edén att kontakta Trafikverket för att ansöka om en uppsättning av en vägskylt till Gustafs kyrka från riksväg 70.

Trafikverket valde dock att avslå ansökan om denna skyltning. I beslutet skrev Trafikverket bland annat att det redan finns flera märken för vägvisning på platsen. ”Det är inte lämpligt att sätta upp fler eftersom det kan påverka trafikanterna negativt med för många vägvisningsmål i en korsning”, skriver Trafikverket.

Dessutom påpekade Trafikverket att vägvisning till verksamheter i regel ska sättas upp vid den närmaste allmänna vägen. ”Riksväg 70 är inte den närmaste allmänna vägen”, skrev Trafikverket som även påpekade att det finns geografisk vägvisning till Enbacka och att obekanta trafikanter därför kan följa den vägvisningen för att hitta fram till målet.
Kyrkorådet har gett Pehr-Albin Edén i uppdrag att lämna in en överklagan av det här beslutet till Trafikverket.

Dela på facebook
Facebook

ANNONS

Reporter

ANNONS

ANNONS