ANNONS

Den 16 november sade Pehr-Albin Edén, kyrkoherde i Säterbygdens församling, upp sig mitt under pågående kyrkorådsmöte. Nu vill han, i en exklusiv intervju med Annonsbladet Dalarna, ge sin syn på saken och anledningen till det hastiga avskedet. “När jag läste Socialdemokraternas pressmeddelande om mig så blev det solklart att jag fattade rätt beslut. Deras avsikt med pressmeddelandet är enbart att ta all heder och ära av mig som person”, säger Pehr-Albin Edén. Obs: Bilden togs i våras, när renoveringen av kyrktornet på Säters kyrka nyligen hade inletts.
Foto: Pär Sönnert

Kyrkoherden bryter tystnaden efter hastiga uppbrottet från församlingen

SÄTER Pehr-Albin Edén sade upp sig som kyrkoherde i Säterbygdens församling mitt under pågående kyrkorådsmöte. Nu vill han ge sin syn på saken och anledningen till det hastiga avskedet. “När jag läste Socialdemokraternas pressmeddelande om mig så blev det solklart att jag fattade rätt beslut. Deras avsikt är enbart att ta all heder och ära av mig som person”, säger Pehr-Albin Edén.

Det har stormat ordentligt inom Säterbygdens församling den senaste tiden. Den 16 november hölls ett möte i kyrkorådet och den sista punkten på dagordningen var “förtroendefrågor”.
I protokollet från mötet står följande: “Vice ordförande Micke Hästö tar upp förtroende frågor mot Kyrkoherde Pehr-Albin Edén. Kyrkoherde Pehr-Albin Edén påtalar att då delar av kyrkorådet påvisat under en längre period att de ej har förtroende för honom väljer Pehr-Albin att säga upp sin tjänst i Säterbygdens församling med omedelbar verkan”.

Nu vill Pehr-Albin Edén själv ge sin version av vad som hände.
– Socialdemokraterna anmälde “förtroendefrågor” som en övrig fråga till mötet, utan någon förvarning. Jag tror att alla kan föreställa sig den våndan, att vara föredragande för ett möte där den sista punkten var att förtroendet för ens arbete skulle ifrågasättas.

Han betonar att det verkligen är ett förtroendearbete att vara kyrkoherde.
– Man måste utgå från de förtroendevalda i kyrkorådet, men jag har förstått ända sedan jag tillträdde att jag inte har haft förtroendet från Socialdemokraternas sida. Däremot har jag haft majoritetens stöd hela tiden, de har stått upp för mig och mitt arbete. Socialdemokraternas brist på förtroende mot mig är nu riktat mot min egen person. Detta gjorde att jag under mötet gjorde bedömningen att det inte fanns förutsättningar för mig att vara kvar som kyrkoherde och därför beslöt jag mig för att säga upp mig, säger Pehr-Albin Edén.

Den 16 november sade Pehr-Albin Edén, kyrkoherde i Säterbygdens församling, upp sig mitt under pågående kyrkorådsmöte. Nu vill han ge sin syn på saken och anledningen till det hastiga avskedet. “Jag har trivts jättebra i församlingen och jag lämnar ett medarbetarlag som jag har varit mycket stolt över att leda”, säger Pehr-Albin Edén. Foto: Pär Sönnert

 

Södra Dalarnes Tidning var först med nyheten om uppsägningen och tidningen har även publicerat en intervju med en anonym tidigare anställd inom församlingen som har riktat skarp kritik mot Pehr-Albin Edén och hans ledarskap.

I Södrans intervju berättar den tidigare anställda att du bett henne att ta bort en utmanande bild på sig själv från sin Facebooksida. Hur ser du på kritiken från henne?
– Det handlar om en enskild medarbetare. Det vore olämpligt för mig att säga något om det ärendet.

Men man måste väl visa upp vilka bilder man vill på sig själv på sociala medier?
– Ja, det får man, men då kan man inte ha den rollen inom kyrkan. Vi rör oss i ett tidevarv med sociala medier där vi kommunicerar med vänner och bekanta. Då uppstår det gråzoner och vi närmar oss ibland gränsen kring vad som är tolererbart och inte. Om man har ett företrädarskap inom Svenska kyrkan så finns det gränser för vad som är lämpligt och inte. Dessa gränser får vi hjälpas åt att bevaka och vi måste kunna föra samtal kring detta, säger Pehr-Albin Edén.

Pehr-Albin Edén har fått hård kritik från Socialdemokraterna i kyrkorådet. “Jag har förstått ända sedan jag tillträdde att jag inte har haft förtroendet från Socialdemokraternas sida”, säger Edén. Foto: Pär Sönnert

Socialdemokraterna inom Svenska Kyrkan i Säterbygdens församling har skickat ut ett mejl med rubriken “Förtydligande från socialdemokraterna i Svenska Kyrkan kring konflikten vid kyrkorådet” med ett pressmeddelande där S riktar svidande kritik mot Edén.
– När man fattar ett så snabbt beslut, som jag gjorde under mötet, så kan man fundera på om det var ett bra beslut eller ej. Men sedan gick det några dagar och så skickade Socialdemokraterna ut det här pressmeddelandet, helt utan förekommen anledning. När jag läste vad de skrev så var det solklart för mig att jag fattat rätt beslut. Det finns ingen förutsättning för mig att jobba vidare som kyrkoherde med Socialdemokraterna i kyrkorådet, säger Edén.

I pressmeddelandet skriver Socialdemokraterna bland annat att S ställde en förtroendefråga till kyrkoherden och att denne då sade upp sig vid sittande bord.
– Det var inte alls tal om att de ställde en fråga, det handlar inte om det. Deras avsikt med pressmeddelandet är att ta heder och ära av mig som person, på oklara grunder, säger Pehr-Albin Edén.

Det ska bland annat handla om en utbildning som du gått på arbetstid, vad säger du om det?
– Som kyrkoherde har jag alltid oreglerad arbetstid, man jobbar när verksamheten kräver det. Utbildningen som jag har gått har inte inkräktat på min arbetstid men då tiderna är oreglerade så är det klart att det kan uppstå gråzoner. Jag har varit transparent med kyrkorådets ordförande (Erland Nydén, Samlingslistan) om detta och har gått utbildningen med församlingens goda minne. Det har varit förankrat hos ordföranden.

En del av kritiken handlar om fakturor för utbildningen som du själv ska ha attesterat, har du gjort det?
– När det gäller attesterna så är detta en av de stora frågorna där Socialdemokraterna försökt få det till att jag fifflat. Jag har attesterat fakturor som kommit till mig, men de fakturor som rör mig och min person har jag konterat och hanterat före slutattestering. Jag har kontrollerat att fakturorna i sig är korrekta. Västerås stifts servicebyrå är ekonomileverantör till församlingen. De skickar fakturor till mig, som rör församlingen, och sedan till rätt instans för slutattestering. Fakturor som rör en själv ska alltid slutattesteras av annan person, och så har också skett i alla andra fall, dock inte med dessa enstaka fakturor.

Så vad har hänt med fakturorna gällande utbildningen?
– De har aldrig skickats till kyrkorådets ordförande för slutattestering. Det är märkligt, Västerås Stifts servicebyrå har uppenbarligen sett att det hade behövts en attest till, men fakturorna har betalats och sedan har de blivit liggande utan att jag eller ordföranden har fått veta något om detta. Jag har litat blint på att detta ska skötas. Som kyrkoherde är jag visserligen ytterst ansvarig, men samtidigt är jag beroende av att andra medarbetare, som är experter på sitt område, påtalar brister och fel så att de kan rättas till.

Det gör alltså att det ser ut som att du har attesterat fakturor om dig själv?
– Ja, exakt. Jag vill dock understryka att fakturorna i sig, och det som de gäller, är korrekta och det är det ingen som har ifrågasatt. Chefen för servicebyrån håller med mig om att det enda som saknades för dessa fakturor var en slutattest från kyrkorådets ordförande. Så om god vilja hade funnits så hade detta kunnat rättas till.

“Socialdemokraternas brist på förtroende mot mig är nu riktat mot min egen person. Detta gjorde att jag under mötet gjorde bedömningen att det inte fanns förutsättningar för mig att vara kvar som kyrkoherde och därför beslöt jag mig för att säga upp mig”, säger Pehr-Albin Edén. Foto: Pär Sönnert

Den övriga kritiken som riktats mot kyrkoherden handlar om att han upplevs ha skapat en tystnadskultur inom församlingen. I sitt pressmeddelande skriver Socialdemokraterna “Det som enligt mig är det största problemet är den tystnadskultur kyrkoherden skapat, ingen får tala med någon och all information skall gå via honom mellan personal, kyrkoråd och servicebyrå”.
– Socialdemokraterna beskriver något som i sig är korrekt. Jag har jobbat för den struktur som de beskriver men det är ingen tystnadskultur, snarare tvärtom. God kommunikation och tydliga kommunikationsvägar ökar möjligheten för att alla ska komma till tals, både kring det positiva och det negativa. Kommunikationen mellan anställda och kyrkorådet är och ska vara tydlig och den går genom kyrkoherden och kyrkorådets ordförande. När det gäller frågor om missbelåtenhet och arbetsrättsliga oegentligheter ska medarbetarna gå till de fackliga organisationerna och kyrkorådet är inte en facklig organisation.

Edén berättar att han, när han tillträdde för snart två år sedan, reagerade på avsaknaden av fackliga representanter på arbetsplatsen.
– Jag har flera gånger betonat hur värdefullt det vore med fackliga ombud och lokala skyddsombud, för att öka medarbetarnas inflytande och fånga upp frågor. Våra medarbetarenkäter har visat att nöjdheten varit relativt god. I uppföljande samtal med medarbetarna har jag alltid tagit sikte på de svaga punkterna i enkäterna. Det fanns till exempel en gång kritik mot mitt sätt att lösa konflikter och då var det det som vi diskuterade. Dessutom uppmanade jag medarbetarna att ta upp frågor med sitt fackförbund, om det var obekvämt för dem att ta upp frågor med mig i rummet. Så jag tycker inte att jag har jobbat för att tysta ner någon, säger Pehr-Albin Edén.

Det är en sak i Socialdemokraternas pressmeddelande som Edén reagerar allra mest på, nämligen meningen “Kyrkoherdens agerande har också lett till att ett flertal betrodda och duktiga medarbetare slutat i församlingen som då åderlåtits på både kunskap och förtroendekapital”.
– Det är det som är svårast att smälta. De siktar ju på mig, men träffar den övriga personalen i församlingen med den här förolämpningen. Jag vill understryka att min bild av medarbetarna i Säterbygdens församling är att de är ytterst kompetenta och ambitiösa. Jag har trivts jättebra i församlingen och jag lämnar ett medarbetarlag som jag har varit mycket stolt över att leda, säger Pehr-Albin Edén och tillägger:
– Jag har valt att inte ge några ytterligare intervjuer och kommer inte att kommentera något om saken vidare, utan nu lägger jag detta bakom mig.

Läs även: Kyrkorådets ordförande om kritiken mot kyrkoherden: “En del felaktigheter”

Artikeln publicerades i Annonsbladet Dalarna (Hedemora/Säter) nr 51, 2021.

Dela på facebook
Facebook

ANNONS

Reporter

ANNONS

ANNONS