ANNONS

Den gamla kyrkogårdsmuren med anor från 1300-talet vid Grytnäs kyrka har börjat rasa samman och ett omfattande restaureringsarbete har nu påbörjats.
Foto: Mikael Eriksson

Kyrkomur från 1300-talet restaureras

GRYTNÄS. En kyrkogårdsmur där de äldsta delarna tros vara anlagda under 1300-talet har börjat rasa samman på vid Grytnäs kyrka. Därför pågår nu ett arbete med att restaurera muren.

Den södra delen av Bogårdsmuren vid Grytnäs kyrka ska under vintern och våren läggas om. Delar av muren tros vara samtida med kyrkan och anlagd under 1300-talet, något som dock inte är helt fastlagd. Men det är den äldst bevarade delen av muren och det är endast den nedre delen av den ursprungliga kyrkogårdsmuren som återstår.
Omläggning av kyrkogårdsmuren är ett arbete som inte görs alltför ofta.
– Ungefär vart 100:e år behöver muren repareras, säger Johan Jernberg kyrkogårdschef hos Avesta Grytnäs pastorat

Nu var det dags igen. 1,2 miljoner kronor har avsatts till arbetet som räknas vara slutfört under maj månad.
– Vi såg att de rasat ut stenar och vi har inte kompetens för att laga en sådan gammal mur, säger Johan Jernberg.
Det som orsakat murens förfall är bland annat tjälskjutningar och trädrötter som trängt in.
Avesta Grytnäs pastorat vände sig till Knut Åkesson för åtgärdsanvisningar och projektledning och som via sitt företag ECS-Teknik AB arbetar med restaureringar av gamla kulturmiljöer och kulturbyggnader. Knut Åkesson ledde även upphandlingen av entreprenaden som Köksträdgården i Järna AB vann eftersom de hade bra pris och goda referenser.

Den utredning som Knut Åkesson gjort visar att murkonstruktionen är en så kallad skalmur i natursten med fyllning av jord och stenskärv. På båda sidor om muren har marken isolerats med kolstybb.
Då marknivån inne på kyrkogården går i linje med murens krön har muren funktion av att vara en stödmur.

De åtgärder han förslagit är demontering av murens yttre parti och fyllning. Däremot, av hänsyn till invidvarande gravar, lämnas delen mot kyrkogården orörd. Stenarna ska sedan återplaceras så nära det ursprungliga läget som möjligt.
Den fyllning som funnits i muren ska sorteras och återanvändas. Den kolstybb som finns vid murens utsida kommer vid behov att ersättas med grus.
Även den handledare som finns till trappan vid kyrkogårdens västra entré byts ut och en ny kommer att monteras vid trappan i söder. Handledarna kommer att vara smida utformas och svartmålade.

Publicerad i Annonsbladet (Avesta/Norberg) vecka 10 2019.

Dela på facebook
Facebook

ANNONS

Reporter

ANNONS

ANNONS