ANNONS

Fasaden på Säters kyrka restaureras och ska målas med en fetare kalkfärg, som ska stöta bort fukt bättre. “Det här kommer att bli så fint. Förhoppningsvis ska färgen hålla uppemot 50 år”, säger kyrkoherden Pehr-Albin Edén.
Foto: Pär Sönnert

Kyrkans fasad renoveras: “Blir väldigt fint”

SÄTER Fasaden på Säters kyrka restaureras och ska målas med en fetare kalkfärg, som ska stöta bort fukt bättre. “Förhoppningsvis ska färgen hålla uppemot 50 år”, säger kyrkoherden Pehr-Albin Edén. Församlingen passar även på att göra andra åtgärder, bland annat ska kyrktaket blästras och målas om.

I början av april började byggnadsställningarna resas vid Säters kyrka. Hela tornet är insvept i ett stort plasthölje, utanför själva ställningarna.
– Det är nog många som undrar vad som står på. Det har blivit fuktskador på färgen som då flagnar. Kyrkan ska blästras och spolas med högtryckstvätt innan en ny färg ska målas på. Det kommer att bli väldigt fint, berättar Pehr-Albin Edén, som är kyrkoherde i Säterbygdens församling.

Det senaste arbetet med kyrkans fasad gjordes 2010 och arbetet dessförinnan skedde 1997.
– Folk tänker kanske att det inte var länge sedan det senaste fasadarbetet men det är elva år sedan nu. Det har varit väldigt tätt mellan dessa arbeten men det beror helt enkelt på att man målat kyrkan med en kalkfärg som var för mager och därför drog åt sig fukt. Nu ska det målas med en fetare kalkfärg som i stället ska stöta bort fukten bättre. Förhoppningsvis ska färgen hålla uppemot 50 år, säger Pehr-Albin Edén.

Hedemoraföretaget Kulturfasader i Dalarna AB fick uppdraget att utföra renoveringen. När byggnadsställningarna ändå är på plats så passar församlingen även på att göra ett par andra arbeten på kyrkan.
– Det är en stor kostnad att resa ställningarna så då var lite lika bra att utföra fler förbättringsarbeten. Taket ska blästras och målas om, det har blivit lite slitet. Dessutom ska det göras flera plåtarbeten och så ska det bytas ut flera lister. Detta ska förbättra avrinningen från taket, så att vattnet lämnar byggnaden snabbare, säger Pehr-Albin Edén.

Församlingen kan söka medel för arbetet, vilket kallas Kyrkoantikvarisk ersättning.
– Det är en ersättning från staten för att vårda kyrkorna, både invändigt och utvändigt. När kyrkan skildes från staten år 2000 så bestämdes det att staten skulle stå för restaurering av de kulturhistoriska värdena inom kyrkan. Detta har dock minskat mer och mer så det gäller att vi utnyttjar dessa pengar innan de försvinner, säger Pehr-Albin Edén.

Tillsammans med grannförsamlingarna i södra Dalarna så har Säterbygdens församling en gemensam förvaltare som bland annat kan hjälpa till att utreda och planera arbeten som detta.
– Vi hade aldrig klarat av det arbetet annars. Och sedan har Länsstyrelsen Dalarna varit här och inspekterat. Vi får knappt göra något alls utan deras godkännande. De ser efter så att det inte blir för stora förändringar i de kulturhistoriska riktmärkena, säger Pehr-Albin Edén.

Arbetet med fasadrenoveringen ska vara klart vecka 37.
– Då är vi en bit inne i september. Det här är arbeten som inte kan ske vintertid, säger Pehr-Albin Edén.

Kommer ni att fira detta på något sätt, när arbetet är klart?
– Det vore roligt att uppmärksamma det på något sätt, men det är ju svårt att planera sådana saker i dessa tider. Förhoppningsvis kan vi hitta på något, men det är inget som vi har bestämt eller ens diskuterat ännu, säger Pehr-Albin Edén.

Fakta:
När Svenska kyrkan och staten fick förändrade relationer år 2000 kom parterna överens om att kyrkan ska få ersättning för vården av Sveriges största sammanhållna kulturarv.
Ersättningen är ett stöd till, och en kompensation för, det ansvar som Svenska kyrkan tar för kyrkobyggnader, kyrktomter, kyrkliga inventarier och begravningsplatser.
Varje år lämnar Svenska kyrkan en redovisning till Kulturdepartementet angående de kyrkliga kulturvärdena.
Vart femte år, med början 2009, ska kyrkan dessutom ta fram ett underlag för en allsidig belysning av de kyrkoantikvariska frågorna.
Källa: Svenska kyrkan

 

 

Artikeln publicerades i Annonsbladet Dalarna (Hedemora/Säter) nummer 18, 2021.

Dela på facebook
Facebook

ANNONS

Reporter

ANNONS

ANNONS