ANNONS

Hälsa och mat dukades upp vid kommunhuset i Norberg. Bakom detta stod Norbergs kommun och projektet Kvinna in i Sverige som ska slussa utrikesfödda kvinnor till arbete eller studier.
Foto: Mikael Eriksson

Kvinnoprojekt ska leda till arbete

NORBERG Hälsa i kombination med mat var något som dukades upp vid kommunhuset i Norberg. Bakom detta stod Norbergs kommun och projektet Kvinna in i Sverige.

Solen gassar på de som samlats framför kommunhuset i Norberg. På ett bord står mat uppdukat och som serveras till de som vill ha. Det är de sju kvinnorna som ingår i projektet Kvinna in i Sverige som bjuder på vegetarisk mat från sina hemländer.
Kvinna in i Sverige är ett projekt som riktar sig till både nyanlända kvinnor och utrikesfödda kvinnor som bott i Sverige under en längre period. Det gemensamma är att de har en lång väg till arbetsmarknaden. Syftet med projektet är att slussa dessa kvinnor vidare till studier eller in på arbetsmarknaden.

Projektet är treårigt och finansieras av Europeiska socialfonden (ESF), Länsstyrelsen Västmanland och samt Norberg, Skinnskatteberg, Fagersta, Köping och Sala kommun. Kommunerna ska utforma sina egna aktiviteter. Inom ramen för projekt ska kvinnorna utbildas i bland annat vardagssvenska, samhällskunskap, vardagsekonomi, kost och hälsa.
I Norberg startade man den 17 maj och de sju kvinnor som är med i projektet har i snitt bott i Sverige i fem till sex år. Sedan projektstarten har de haft olika aktiviteter, bland annat qigong och att man har gemensam lunch. Arbetet i projektet tar sin utgångspunkt i varje individs egen förmåga.
– Vi ska inte ha för bråttom, i stället väntar vi in och vill inte ha så mycket krav på deltagarna, säger Cecilia Morssing, projektmedarbetare hos Norbergs kommun.

Den handlar om att stärka självkänslan, glädje och livslusten.
– Egenmakten jobbar vi mycket med, säger Simone Lundh, delprojektledare hos Norbergs kommun.
En del i arbetet är att det bjuds in en Veckans gäst som får berätta om vad den gör och vem den är men så även får ta del av projektet och deltagarna.  Det gör att kvinnor som tidigare inte blivit sedda och hörda nu får någon som lyssnar på deras historia.
Den 4 oktober ansluter sex nya kvinnor till projektet.
Förutom Kvinna in i Sverige deltog även Folkhälsan i Norberg, Unkan och Hälsocenter i Fagersta i aktiviteten vid kommunhuset.

MIKAEL ERIKSSON

 

Publicerad i Annonsbladet (Avesta/Norberg) nr 39 2019.

Dela på facebook
Facebook

ANNONS

Reporter

ANNONS

ANNONS