Kvinnoprojekt ska leda till arbete

Hälsa och mat dukades upp vid kommunhuset i Norberg. Bakom detta stod Norbergs kommun och projektet Kvinna in i Sverige som ska slussa utrikesfödda kvinnor till arbete eller studier.
Foto: Mikael Eriksson
NORBERG Hälsa i kombination med mat var något som dukades upp vid kommunhuset i Norberg. Bakom detta stod Norbergs kommun och projektet Kvinna in i Sverige.

Solen gassar på de som samlats framför kommunhuset i Norberg. På ett bord står mat uppdukat och som serveras till de som vill ha. Det är de sju kvinnorna som ingår i projektet Kvinna in i Sverige som bjuder på vegetarisk mat från sina hemländer.
Kvinna in i Sverige är ett projekt som riktar sig till både nyanlända kvinnor och utrikesfödda kvinnor som bott i Sverige under en längre period. Det gemensamma är att de har en lång väg till arbetsmarknaden. Syftet med projektet är att slussa dessa kvinnor vidare till studier eller in på arbetsmarknaden.

Projektet är treårigt och finansieras av Europeiska socialfonden (ESF), Länsstyrelsen Västmanland och samt Norberg, Skinnskatteberg, Fagersta, Köping och Sala kommun. Kommunerna ska utforma sina egna aktiviteter. Inom ramen för projekt ska kvinnorna utbildas i bland annat vardagssvenska, samhällskunskap, vardagsekonomi, kost och hälsa.
I Norberg startade man den 17 maj och de sju kvinnor som är med i projektet har i snitt bott i Sverige i fem till sex år. Sedan projektstarten har de haft olika aktiviteter, bland annat qigong och att man har gemensam lunch. Arbetet i projektet tar sin utgångspunkt i varje individs egen förmåga.
– Vi ska inte ha för bråttom, i stället väntar vi in och vill inte ha så mycket krav på deltagarna, säger Cecilia Morssing, projektmedarbetare hos Norbergs kommun.

Den handlar om att stärka självkänslan, glädje och livslusten.
– Egenmakten jobbar vi mycket med, säger Simone Lundh, delprojektledare hos Norbergs kommun.
En del i arbetet är att det bjuds in en Veckans gäst som får berätta om vad den gör och vem den är men så även får ta del av projektet och deltagarna.  Det gör att kvinnor som tidigare inte blivit sedda och hörda nu får någon som lyssnar på deras historia.
Den 4 oktober ansluter sex nya kvinnor till projektet.
Förutom Kvinna in i Sverige deltog även Folkhälsan i Norberg, Unkan och Hälsocenter i Fagersta i aktiviteten vid kommunhuset.

Publicerad i Annonsbladet (Avesta/Norberg) nr 39 2019.

ANNONS

SENASTE LOKALA NYHETER

NORBERG. Norbergs kommun bygger tillsammans med företaget Bluecom en helt ny typ av bredband. Uppe i den 70 meter höga Mimerlaven finns anläähggningen, har man fri sikt slipper man gräva.
HORNDAL. Nu är det upp till kommunstyrelsen att ta ställning till om de ska använda vetorätten mot 26 vindkraftverk Horndal som By utvecklingsgrupp vill eller stötta planerna.
AVESTA. Runt Horndal finns planer på att bygga tre stora vindkraftsparker med tillsammans 70 stora vindkraftverk.