ANNONS

Hösten 2017 inledde Trafikverket arbetet med att rusta upp den gamla landsvägen 764, som går mellan Svinöhed och Stjärnsund och vidare mot länsgränsen till Gävleborg. Under hösten har arbetet med vägen avslutats.
Foto: Christian Ödgren

Kulturmiljöväg har rustats under två år

STJÄRNSUND. Hösten 2017 inledde Trafikverket arbetet med att rusta upp den gamla landsvägen 764, som går mellan Svinöhed och Stjärnsund och vidare mot länsgränsen till Gävleborg.

Arbetet med vägen, som är en så kallad kulturmiljöväg, blev klart under hösten.
Under två års tid har arbetet med vägen pågått. Bärigheten har blivit bättre och vägen har blivit säkrare. Trafikverket betonar att viktiga natur- och kulturvärden har varit i fokus under arbetets gång.
Vägen är en så kallad kulturmiljöväg, som slingrar genom ett odlings- och skogslandskap i gamla bruksmiljöer. Den förväntade effekten efter upprustningen är att vägen ska klara trafik året runt i minst 20 år till, meddelar Trafikverket.
Två vägsträckor på totalt omkring fyra kilometer har omvandlats till bymiljövägar, som även kallas för bygdeväg, och är en landsväg med extra breda vägrenar, och ett smalare körfält i mitten som är avsett för bilar. Syftet med detta är att underlätta för cyklister och fotgängare. Vid möten ska bilförare även kunna använda vägrenarna vid behov.
Vid arbetet har Trafikverket även förstärkt 17 kilometer av vägen och rensat bort större stenar och träd från vägområdet för att höja trafiksäkerheten. Skadade vägtrummor med dålig funktion har bytts ut, och en ny bro är på plats i Stjärnsund. Dessutom har det satts upp ny belysning i Rörshyttan, Stjärnsund och Stigsbo.
– Nu när upprustningen är klar har vi en väg som smälter in i den fina bruksmiljön samtidigt som den är säkrare framför allt för gående och cyklister och där fordon och tunga transporter kan ta sig fram smidigare, säger Christian Ödgren, projektledare på Trafikverket, i ett pressmeddelande.
Parallellt med dessa vägåtgärder har Trafikverket dessutom restaurerat allén i Stjärnsund, vilket har skett i nära samarbete med länsstyrelsen. Arbetet har inneburit att drygt 60 träd har avverkats samtidigt som nya träd har planterats längs Bruksallén.

Publicerad i Annonsbladet Dalarna, Hedemora/Säster v52

Dela på facebook
Facebook

ANNONS

Reporter

ANNONS

ANNONS