ANNONS

I Klackberg är gruvlaven i slaggsten ett blickfång.
Foto: Rose-Marie Eriksson

Kryssa naturreservat i län och kommun

LÄNET/NORBERG Det bästa i livet är gratis sägs det och dit hör besök i naturreservat. I Norbergs kommun finns flera vackra naturreservat och totalt finns 124 naturreservat i Västmanland. Fyra av dem är nya och har bildats det senaste halvåret och därför har Länsstyrelsen uppdaterat krysslistan från förra året.

I Norbergs kommun ligger Trollbo som är en trolsk barrskog med stora mossbeklädda stenar och där trädgrenar pryds av skägglik hänglav.
Naturreservatet i Klackberg presenteras på tydliga informationstavlor.
Nu pågår Friluftslivets år 2021 och tanken är att fler ska upptäcka friluftsliv och varje månad har ett tema. Under maj månad är temat skyddad natur där bland annat nationalparker och naturreservat ingår.
Ulrika Mogren, friluftslivssamordnare på Länsstyrelsen, berättar att de startar maj-temat skyddad natur genom att släppa en uppdaterad krysslista med de naturreservat som finns i Västmanland.
– Sen fortsätter vi på temat skyddad natur under hela maj och kommer lägga till fler naturreservat i vår friluftsguide Naturkartan. Några är sådana som ligger tätortsnära medan andra ligger lite mer avsides, säger Ulrika Mogren.

På Länsstyrelsens hemsida finns flera områden och naturreservat presenterade, bland annat i Norbergs kommun. Här finns exempelvis Klackbergs naturreservat. Ett område fyllt med spåren från ett flera hundra år gammalt bergsbruk, omgivet av vacker natur. På en del ställen finns djupa gruvhål att titta ner i och på andra ställen finns fina utsiktsplatser.
Bredmossen är en stor mosse som är två naturreservat med samma namn och som delas av länsgränsen mot Dalarna. En del av Bruksleden går igenom naturreservatet. Bråfors bergsmansby är en av landets äldsta bergsmansbyar. I hyttan tillverkades järn och på gården bedrevs jordbruk för att försörja både människor och djur med mat. Arkeologiska undersökningar visar att järntillverkningen började redan på 1200-talet. Sista gången hyttan användes var år 1902.

Givorna är det lilla naturreservatet med mycket växtlighet. För den som är intresserad av växter finns många olika sorters blommor och buskar i området. Givorna består av två bergsbranter och mellan dessa finns en bäckravin. Här finns också två gamla nedlagda stenbrott.
Grevensberg är ett litet rektangulärt naturreservat som inte är mycket större än fyra fotbollsplaner. Här finns en gammal skog att vandra i och om våren hörs gransångaren. Ett annat utflyktstips är Gåsmyrberget som höjer sig över det omgivande skogslandskapet. På bergets topp får du bra utsikt över landskapet.
Längs med Bruksleden kan besökaren följa i Gustav Vasas fotspår och kanske leta sig fram till den grotta där han sägs ha vilat under sin flykt undan danskarna år 1520.

Komossen är en liten myr med en tvåbent tall och Rödmossen är ett kärr med många olika växter, bland annat olika sorters orkidéer.
Silvtjärn är en gammal skog med ovanliga växter och svampar. Här trivs olika orkidéer som kärrknipprot, grönkulla och knottblomstret.
Stora Hoberget är en del av det område som drabbades av den stora skogsbranden sommaren 2014. Den gamla skogen drabbades hårt av branden och många döda eller döende träd ligger huller om buller på marken. Älgberget är en gammal orörd granskog som inte är påverkad av modernt skogsbruk. Älgberget är ett bergigt område med gammal granskog och stenblock.
Trollbo är en trolsk barrskog i Bergslagen där du kan fika med fin utsikt över sjön Värlingen eller promenera längs en porlande bäck. I området syns spår från järnhanteringen i Bergslagens historia i form av slagghögar och masugnsruin. Under hösten finns bär och svamp och den som har tur kan se den ovanliga svampen violgubbe.
På Länsstyrelsens webbplats under fliken besöksmål finns länets alla naturreservat presenterade med kartor och vägbeskrivningar.
Krysslistan kan laddas ner från Länsstyrelsens webbplats eller i friluftsguideen Västmanlands naturkarta. Listan kan också hämta i receptionen i Västerås.

Dela på facebook
Facebook

ANNONS

Reporter

ANNONS

ANNONS