Krylbos negativa trend har vänt

60-talet Krylbobor hade mött upp till dialogen med kommunens representanter.
Foto: Mikael Eriksson
KRYLBO. Krylbo bibliotek, bron över älven vid Brogård och plogningen av gångvägar. Det var frågor som Krylboborna ville ha svar på när de mötte kommunens representanter.

Ett 60-tal Krylbobor hade på tisdagskvällen sökt sig till Åvestadalskolans matsal och Träffpunkt Avesta.
– Det kommer att vara 95 procent Krylbo i kväll men jag tänkte ta lite övergripande, sa kommunalråd Lars Isacsson (S).
Han konstaterade att det överlag går bra för Avesta med sjunkande arbetslöshet, ökande sysselsättningstal, antalet arbetstillfällen ökar med runt 100 per år, idag finns runt 10 400 arbetstillfällen i Avesta.
– Bland det mesta glädjande är att ungdomsarbetslösheten sjunker snabbt och snabbast sjunker den i Krylbo.
Den stora frågan är att hitta arbetskraft till företagen.

När det gäller Krylbo så har det under en längre period varit en negativ utveckling och det har varit ett otryggt samhälle.
– Vi jobbar hårt för att vända den trenden.
Läget i dag är betydligt bättre än vad det varit. Han flaggade för polisens projekt Trygga Krylbo som startar i maj. När det startar ska ordningsvakterna fasas ut och polisen ta över.
Isacsson lyfte även de satsningar som kommunen gjort, bland annat har stationshuset köpts in, fältassistenter finns på plats och 47 lägenheter har byggts.

Det som ska göras framöver är renoveringen av Åvestadalskolan, planeringen att bygga Lerbäcksleden, sanering av sågplan för att bereda plats för bostäder, asfaltera Järnvägsgatan och flytta fler kommunala arbetsplatser till Krylbo.
Krylbohus nye vd Anders Fredriksson passade på att presenstera sig.
– Vet att vi har ett tungt arv att hand om men vi ska göra vårt bäst, lovande han.
Krylboborna ville ha svar på en del frågor, bland annat vad som händer med biblioteket. Bildningsstyrelsens ordförande Mikael Westberg sa att det kommer att vara kvar men att det kommer att hållas stängt under den tid som arbetet med att rusta Åvestadalskolan pågår. En annan fundering var som ska hända med bron vid Brogård som är i dåligt skick. Där kunde Isacsson meddela att det tvistas om vem som är ägare till bron, om det är kommunen eller Trafikverket. Det senaste beskedet är att kommunen enbart äger asfalten, från kommunens sida vill man rusta bron men från Trafikverkets sida vill de stänga och leda om trafiken via riksväg 70. Det fördes även fram kritik mot plogningen av gångvägarna och där lovade man från kommunens sida att ta med sig detta till kommande vintersäsong.

Publicerad i Annonsbladet (Avesta/Norberg) vecka 16 2019.

ANNONS

SENASTE LOKALA NYHETER

AVESTA 23 ungdomar deltog i Popkollo på Sjöviks folkhögskola utanför Avesta. Förutom själva musiken så var gemenskapen både viktig och uppskattad.
SKOGSBO. I flera månader har arbetet med att renovera och fräscha upp gamla restaurang Visenten till restaurang Retro pågått.
AVESTA. V-Dala miljö- och byggnadsnämnd har nu gett rivningslov för stugbyn i Åsbo samt bygglov för nybyggnad av en affärslokal på tomten.