ANNONS

Stiftelsebesök som Smedjebackens kommun deltog i kopplat till Motivationslyftet.
Foto: Kungl. Hovstaterna.

Kronprinsessparet förjupade sig i Smedjebackens modell

SMEDJEBACKEN. Kronprinsessan Victoria och prins Daniel medverkade på digitalt organisationsbesök hos Motivationslyftet, som Smedjebackens kommun deltog i kopplat till Motivationslyftet.

Syftet med det digitala besöket var att kronprinsessparet och stiftelsen ska få fördjupad kunskap om Motivationslyftets verksamhet och metoder. Mötet inleddes med att Motivationslyftets verksamhetschef, Jana Söderberg, samt kommunikationsansvarig Helene Bruneheim presenterade arbetet som bedrivs.
Därefter deltog två skolor för att berätta om sina erfarenheter av att arbeta med Motivationslyftets skolmaterial. Det lyftes vilka effekter materialet bidrar till avseende elevernas motivation, psykiska hälsa och kamratskap.
Smedjebackens kommun är unik då man valt att ha ett helhetstänk i satsningen på Motivationslyftet. Metoden har implementerats både på högstadiet och mellanstadiet på kommunens skolor. Utifrån det har kommunen särskilt valts ut att delta under det digitala besöket med kronprinsessparets stiftelsebesök hos Motivationslyftet.

Från Smedjebackens kommun deltog förvaltningschef för familje- och utbildningsförvaltningen Maria Ronsten, och från Hagge skola i Smedjebacken deltog special pedagogen Jörgen Hellman samt eleverna Viktor, 11 år och Linnea, 13 år.
Maria Ronsten kom att beskriva bakgrunden till varför kommunen valt att samarbeta med Motivationslyftet.
Ronstens kommentar kring bakgrunden till arbetet:
– Smedjebacken hade under 2017 deltagit i Skolverkets satsning ”Bästa skola” där vi tillsammans med Högskolan Dalarna analyserat vårt systematiska kvalitetsarbete i Smedjebacken för att öka likvärdigheten samt nå en högre måluppfyllelse.
– Vi kom fram till att en viktig framgångsfaktor var just ”motivation”.

Hela familje- och utbildningsnämndens vision är också att stärka människor i Smedjebackens kommun till goda levnadsförhållanden som främjar delaktighet, gemenskap, lika möjligheter och INNANFÖRSKAP.
– När en representant från Star for Life kontaktade mig och dåvarande ordföranden och berättade om Motivationslyftet så svarade detta på vad vi kommit fram till, att vi behövde utveckla hos oss.
– Vi samlade den tidigare arbetsgruppen med samtliga skolledare, förstelärare, specialpedagoger, fackliga representanter och representanter från politiken som fick delta i en inspirationsföreläsning kring motivationslyftet.

Alla medarbetare från förskoleklass till år 9 i Smedjebacken fick gå fem utbildningstillfällen kring följande områden: Värderingar och målbilder, motivation och drivkraft, vilja och beslut, hälsa och inlärning kommunikation och hållbar utveckling. Uppskattade möten.
Sedan började arbetet med eleverna på högstadiet.
– Vi har i dagsläget utbildat snart 20 pedagoger ytterligare tre heldagar i elevprogrammet. Vi har fått möjlighet att sedan två år tillbaka delta med alla mellanstadieklasser årskurs 4–6 i kommunen. Vi har också genomfört två inspirationsföreläsningar för alla som arbetar på förskolorna i Smedjebacken. Att arbeta med att utveckla inre motivation, värderingar, självkänsla och självledarskap är otroligt viktigt. Jag är mycket glad åt att satsningen omfattar alla våra skolor i Smedjebacken (årskurserna 4–9). Jag hoppas också att det blir ett ”elevprogram” för lågstadiet i framtiden.
Maria Ronsten skriver att hon är säker på att den här satsningen kommer att bidra till en ökad grundtrygghet och medföra en positiv skillnad.

Motivationslyftet
År 2013 grundades den ideella föreningen Motivationslyftet by Star for Life som en del i Star for Life Group. I dag verkar Motivationslyftet i drygt 50 skolor runtom i Sverige. Motivationslyftet är en metod som har förpackats i olika förebyggande och främjande utbildningsprogram för att ge skolor en möjlighet att på ett strukturerat sätt arbeta med motivation, värderingar, självkänsla och självledarskap. Motivationslyftet erbjuder grund- och gymnasieskolor i Sverige en metod och arbetsmaterial som strukturerat och forskningsbaserat tränar barns och ungdomars självledarskap och ansvarstagande för skolarbete, hälsa och samhället.
Nyligen deltog kronprinsessparet i ett digitalt möte med organisationen Motivationslyftet som får stöd från Kronprinsessparets Stiftelse, dit Smedejbackens kommun var inbjuden, då kommunen har arbetet med Motivationslyftet sedan 2017.
Motivationslyftet är en metod i fem steg som bland annat syftar till att öka ungdomars motivation och självledarskap, men även förmåga till reflektion över sin omgivning och sig själv. Det är utvecklat av Svenska Sfl som är en del av Star for Life-Group. Arbetssättet involverar hela skolan – all personal, alla elever samt vårdnadshavare.

Dela på facebook
Facebook

ANNONS

Reporter

ANNONS

ANNONS