ANNONS

Ideell kulturallians har av Postkodstiftelsen beviljats projektmedel om 9 miljoner kronor att fördela till kulturscenens mindre aktörer, som i många fall lider kännbara konsekvenser av pandemin.
Foto: Dreamstime

Kritiskt kulturläge – 9 miljoner till scenens minstingar

DALARNA Ideell kulturallians har beviljats stöd från Postkodstiftelsen. Detta i storlek om nio miljoner kronor och i syfte att stötta det ideella kulturlivet.

– Direkta sökbara stöd riktade till lokala ideella kulturföreningar kommer att bidra till att möta akuta behov hos drabbade kulturaktörer, säger Calle Nathanson, ordförande i Ideell kulturallians.

Det officiella namnet på projektet stavas ”Kulturens kapillärer – stöd och utveckling av den ideella kultursektorn under coronakrisen och i en återuppbyggnadsfas”. Och målet är alltså att supporta det ideella kulturlivets föreningar under coronakrisen.
– Vi är mycket glada över samarbetet med Postkodstiftelsen som kommer att ge en välbehövlig injektion till det lokala kulturlivet och bidra till att utveckla digitalt producerad och distribuerad kultur. Effekterna av pandemin mildras och föreningslivet stärks, framhåller Calle Nathanson som är ordförande för Ideell kulturallians.

Man betonar vidare också att de statliga krisstöden i för liten utsträckning når den ideella kulturens minsta aktörer.
Läget beskrivs som kritiskt och att det på många håll råder inga eller små marginaler.
I ett större perspektiv skönjas även risken att verksamheter tvingas lägga ned – vilket innebär en försvagning av kulturlivet.
Projektet i fråga ska därav stödja lokala ideella kulturföreningar i att skapa säker verksamhet ur smittskyddssynpunkt. Därtill utveckling av den digitala kulturen.
Calle Nathanson utvecklar i en lika delar illavarslande och hoppfull kommuniké:
– Direkta sökbara stöd riktade till lokala ideella kulturföreningar kommer att bidra till att möta akuta behov hos drabbade kulturaktörer.

Marie Dahllöf, generalsekreterare för Svenska postkodstiftelsen, kommenterar också hon initiativet.
– Att möjliggöra stöd för ideella kulturens minsta aktörer, och därmed bidra till återuppbyggnaden av och fortsatt tillgång till kultur över hela Sverige, känns mycket angeläget.
– Vi är glada över samarbetet med Ideell kulturallians, som är rätt aktör för detta, redogör Dahllöf.
Under 2021 kommer således Ideell kulturallians genom projektet, beviljat av Postkodstiftelsen, fördela ekonomiskt stöd till ett hundratal aktörer inom den ideella kulturen.

I fokus hittas återstart av verksamhet, kompetensbygge, utbyten och erfarenhet som ger förutsättningar att skapa och arrangera kultur i ett nytt och förändrat landskap under och efter pandemin.

Dela på facebook
Facebook

ANNONS

Reporter

ANNONS

ANNONS