ANNONS

“Nu ska vi arbeta igenom rapporten noggrant och vidta de åtgärder vi behöver för att få ordning på våra projekt”, säger Maria Skoglund.
Foto: Veronica Rigtorp

Kritiserade projektet höll sig inom kostnadsramen

Nu har konsulten Afry lämnat sin rapport gällande stadshusprojektet. Slutsatserna är bland annat att kostnaden för projektet är rimlig.

Utöver att kostnaden för projektet är rimligt, enligt konsulten Afry, behöver Ludvika kommun bli bättre på projektstyrning.
Afry fick uppdraget av kommundirektör Maria Skoglund att utreda stadshusprojektet. Det beror på att projektet kritiserats av både allmänhet och politiker, bland annat för att kostnaden, 3,6 miljoner kronor, blev för hög.
”Både resultat och den totala kostnaden är inom de bedömda kostnadsramarna”, lyder en av slutsatserna i Afrys rapport.
– Kostnaderna är rimliga enligt den genomlysning som Afry har gjort och det i sig är glädjande, säger Maria Skoglund.

Däremot finns en otydlighet i uppdelningen mellan underhåll och investeringar. Projektet har omfattat både dränering och utemiljö, skriver Ludvika kommun i ett pressmeddelande.
”Vår uppfattning är att kommunen bör arbeta fram och implementera en projektstyrningsmodell för att kunna styra, driva och kvalitetssäkra sina projekt på ett effektivt och transparent sätt”, står det i rapporten.
– Nu ska vi arbeta igenom rapporten noggrant och vidta de åtgärder vi behöver för att få ordning på våra projekt, säger Maria Skoglund.

Rapporten pekar också på kommunikation som ett förbättringsområde, både internt inom projektet och externt gentemot allmänheten. Det går hand i hand med Maria Skoglunds ambitioner att öka transparensen.
– Jag förstår att det finns ett stort intresse från allmänhet, medier och politiken när det gäller den här typen av projekt. Och jag har full förståelse för de reaktioner som kommit. Det handlar ju om skattebetalarnas pengar. Nu måste vi lyfta blicken och sikta framåt.

Dela på facebook
Facebook

ANNONS

Reporter

ANNONS

ANNONS