ANNONS

“Den här utvärderingen, tillsammans med andra rapporter, hjälper oss att skapa en helhetsbild över hur arbetet har fungerat. Det här blir viktiga lärdomar som vi kommer använda för att vässa vårt krisledningsarbete”, säger Åsa Granat, kommundirektör. Jan Bohman (S), ordförande i kommunstyrelsen påminner om att faran inte är över.
Foto: Veronica Rigtorp

Krisarbetet under pandemin får godkänt

BORLÄNGE. Borlänge kommuns arbete under de inledande månaderna av krisen 2020 har utvärderats och fått godkänt av säkerhetsföretaget Nordic Protection Academy.

I ett år har coronapandemin dominerat vardagen och fört med sig stora förändringar. Nu har kommunens arbete under de inledande månaderna av krisen utvärderats.
På uppdrag av Borlänge kommun har säkerhetsföretaget Nordic Protection Academy (NPA) granskat kommunens krisledningsarbete från den 1 januari till den 30 april 2020.
– Det har varit ett tufft år, men vi var snabba med att aktivera och organisera en krisledningsstab. Vi var också tidigt ute med information på olika språk och egna filmer för att öka kunskapen om hur människor kunde minska smittspridningen av coronaviruset, säger Jan Bohman (S), ordförande i kommunstyrelsen.

Enligt rapporten från säkerhetsföretaget Nordic Protection Academy (NPA) har Borlänge kommun haft en vilja att ligga i framkant och agera.
– Det har varit ett utmanande år som inneburit förluster, förändringar och omställningar i våra verksamheter. Det är viktigt för oss att utvärdera vårt arbete, därför har vi anlitat en utomstående part för att granska vad vi gjort bra och vad vi kan göra bättre, säger Åsa Granat, kommundirektör.
Trots att rapporten visar att arbetet fungerar bra finns det också utrymme för förbättringar.

Bland annat menar NPA att kommunens omvärldsbevakning behöver göras till en betydande funktion inom krisledningsorganisationen och kommunen behöver också lyfta blicken och titta vad som händer utanför Sveriges gränser.
– Den här utvärderingen, tillsammans med andra rapporter, hjälper oss att skapa en helhetsbild över hur arbetet har fungerat. Det här blir viktiga lärdomar som vi kommer använda för att vässa vårt krisledningsarbete, säger Åsa Granat, kommundirektör.
På sikt kommer krisledningsplanen för Borlänge kommun att uppdateras, skriver kommunen i ett pressmeddelande.

Nu närmast, fortsätter kommunens krisledningsarbete med fokus på vaccinering och att fortsätta följa de nationella riktlinjerna för att minska smittspridningen.
– Det känns bra att rapporten visar att vi har gjort mycket rätt och är på god väg. Nu har vi också något som vi inte hade för ett år sedan och det är ett vaccin. Faran är inte över men det ger oss hopp och kanske en vilja att fortsätta hjälpas åt att hålla smittan borta, säger Jan Bohman (S), ordförande i kommunstyrelsen.

Dela på facebook
Facebook

ANNONS

Reporter

ANNONS

ANNONS