ANNONS

Brunnsbäcksmonumentet restes för att fira allmogehärens seger över Dansken och Gustaf Vasas befrielse av Sverige

Kräver skyltning till minnesstenen där Sverige blev Sverige

AVESTA. Avesta kommun överklagar länsstyrelsens nej till skylt vid riksvägen. Kommunen kräver skylt som visar vägen till Brunnsväcksmonumentet där allmogen besegrade dansken för 500 år sedan

Avesta kommun överklagar länsstyrelsens nej till skylt vid riksväg 70 som kommunen vill ska sättas upp för att visa vägen till Brunnbäcksmonumentet, där 500 årsfirandet förbereds för befrielsen från dansken.Nu blir det Transportstyrelsen som avgör om det blir skyltning vid Torp eller inte.
Inte långt från Karlfeldtsgården, alldeles invid riksväg 70, står vid Dalälven minnesmärket över det betydelsefulla slaget som utkämpades år 1521, då dalkarlarna under ledning av Peder Svensson i Vibberboda och Olof Bonde från Norrbärke, fördrev danskarna ur Dalarna vid färjeläget och banade vägen för Gustav Vasas befrielse av Sverige.
Avesta kommun skriver i överklagandet:
“Länsstyrelsens yttrande om att Brunnbäcksmonumentet inte är av riksintresse eftersom Riksantikvarieämbetet inte har listat platsen som det, samt att Länsstyrelsens egna bedömning att platsen inte är av större allmänt intresse är felaktig.”
Kommunen hänvisar till att det vid platser där Gustav Vasa tros ha besökt i Dalarna så skyltas det och kommunen ger Transportstyrelsen en liten historielektion om platsens betydelse.
” Vid Brunnbäck och det slag som stod i början av april 1521, så ändrades förutsättningarna för att Gustav Eriksson Vasas uppror skulle lyckas och få ett slut på den danska kungamaktens inflytande och Kalmarunionens upphörande.
Slaget vid Brunnbäcks utgång möjliggjorde grundandet av den svenska nationalstaten.
Platsen för monumentet och omgivande åkrar där RV 70 går utgör slagfältet där den danska kungens legosoldater besegrades i grunden. De påföljande drabbningarna i Västerås, Uppsala och slutligen intåget i Stockholm, möjliggjordes av utgången av slaget vid Brunnbäck.
Det var ca 6000 legosoldater som drabbade samman med ca 5000 allmogesoldater. Allmogen nådde en total seger.”
Börje Forslund på kommunen skriver också att kommunen vid monumentet ska lägga upp information om slaget och vid 500 årsfirandet 2021 så ska befrielseslaget firas på nationaldagen vid just minnesstenen.

Enda skylten, på fel sida vägen, men kommunen vill se ämdring inför firandet då allmogehären besegrade dansken och lade grund för Svea rike.

händelsen under det som kallas befrielsekrigen 1521-23 skedde vid Brunnbäck. Allmänheten måste kunna hitta till platsen och få information om platsens betydelse och vad som har skett här, skriver Börje Forslund i kommunens överklagande där han också informerar om att Statens fastighetsverk, Dalarnas museum, Gruvmuseet i Falun, Dalarnas museum, Vasaloppet AB, Dalarnas kommuner, Länsstyrelsen, föreningen Dalkarlsvägen och hembygdsföreningar i Dalarna med flera har träffats flera gånger inför 500 årsminnet för att uppmärksamma de händelser som skedde 1520-21 och som ledde till svenska nationalstatens grundande.
Vid riksvägen svänger den intresserade av mot Karlfeltsgården och just som man börjar skymta älven så finns en skylt in mot en oansenlig väg som leder till befrielsemonumentet rest tillsamans med 3500 personer år 1896.

 

Publicerad Annonsbladet Dalarna, Avesta/Norberg v 44

Dela på facebook
Facebook

ANNONS

Reporter

ANNONS

ANNONS