ANNONS

Trafikverket och ytterligare 18 aktörer gör en kraftsamling för en säkrare användning av fyrhjulingar och mopedbilar.
Foto: Trafikverket/Pressbild

Kraftsamling för ökad säkerhet för fyrhjulingar och mopedbilar

DALARNA I takt med att antalet fyrhjulingar och mopedbilar ökar så blir även olyckorna med dessa fordon fler. Nu görs en kraftsamling för en säkrare användning av fordonen i fråga.

Enligt Trafikverkets siffror finns det omkring 190 000 registrerade fyrhjulingar och 12 000 mopedbilar i Sverige. Under 2019 dödades nio personer i olyckor där fyrhjulingar var inblandade. Den siffran har legat runt tio personer per år de senaste åren och de flesta olyckorna sker på vägar. Dessutom skadas omkring 60 personer i olyckor med mopedbilar varje år.

Trafikverket och 18 andra aktörer gör nu gemensam sak för att främja en säkrare användning av dessa fordon och för att se över behovet av utökade krav. Kraftsamlingen samlas i en rapport som heter ”Säker användning av fyrhjulingar, mopedbilar, traktorer och motorredskap – gemensam inriktning 2020” och görs för att hitta åtgärder som kan rädda liv.
– Vi behöver samla kunskapsläget för att kunna prioritera rätt insatser. Nollvisionen och nuvarande etappmål kräver en kombination av effektiva åtgärder på både kort och lång sikt, för att uppnå en säker trafik med fyrhjulingar, mopedbilar, traktorer och motorredskap, säger Jörgen Persson, utredningsledare på Trafikverket, i ett pressmeddelande.

Han fortsätter:
– Många dödsolyckor med fyrhjulingar kan undvikas om föraren använder hjälm och har en fyrhjuling försedd med en störtbåge som ger ett överlevnadsutrymme om den välter vilket är vanligt vid dödsolyckor, säger Jörgen Persson.

De 19 aktörerna som har jobbat fram rapporten är: Trafikverket, Transportstyrelsen, Arbetsmiljöverket, SLU Alnarp, SLU Umeå, ML Maskinleverantörerna, Dealy Sweden AB, LRF, SKR, TFF Trafikförsäkringsföreningen, Folksam, Säker skog, Svensk maskinprovning, Maskinentreprenörerna ME, NTF, Polisen Utvecklingscentrum Mitt, Kommunal, Norra skogsägarna, Lantbrukets arbetsmiljökommitté (LAMK).

Rapporten pekar ut sex prioriterade insatsområden för fyrhjulingar:
• Ökad användning av hjälm: 4 av 10 omkom på grund av huvudskada.
• Ökad användning av störtbåge: 7 av 10 omkom i en olycka där fyrhjulingen välte vid trafik på väg.
• Ökad användning av alkolås: 7 av 10 omkomna förare var alkohol- eller drogpåverkade.
• Minskad användning av terränghjulingar på allmänna vägar: Fyrhjulingar registrerade som terränghjulingar får normalt bara köras på enskild väg och korsa allmän väg. Det är därför oroande att nästan 4 av 10 omkomna på terränghjuling omkom på en väg med statlig eller kommunal väghållare.
• Minskad användning av fyrhjulingar av barn: 1 av 10 förare som omkom var under 16 år.
• Förbättrad information och ökad utbildning i riskmedvetenhet och säker körning: Reglerna för fyrhjulingar är komplicerade, och det finns stor okunnighet om vad som gäller och om konsekvenserna av att inte följa reglerna.
Källa: Trafikverket

För mopedbilar pekas följande insatsområden ut:
• Ökad användning av bälte: Endast en av de fyra som omkom i olyckor med mopedbil under perioden 2008–2017 använde bilbälte. Bältespåminnare bör införas.
• Förbättrad fordonssäkerhet: Mopedbilar behöver ha bättre krocksäkerhet och körsäkerhet, exempelvis krav på vinterdäck.
• Möjligheten att införa kontrollbesiktning: Det finns inget krav på kontrollbesiktning av mopedbilar. Effekten av ett sådant krav bör utredas.
Källa: Trafikverket

 

Artikeln publicerades i Annonsbladet Dalarna nr 10, 2020.

Dela på facebook
Facebook

ANNONS

Reporter

ANNONS

ANNONS