ANNONS

NKT, vars hemmaplan i Falun återfinns i Källviken, ska leverera kabel till ett omfattande danskt vindkraftsprojekt.
Foto: Sonny Jonasson

Kraftfullt kabelkontrakt när NKT levererar till grön energipark

FALUN Falukopplade NKT ska leverera kablar till ett stort vindkraftsprojekt i Danmark. Affären fokuserar för NKT på 72 kV 1-ledarkablar och 36 kV 3-ledarkablar.

Projektet uppges ha gröna förtecken.
– Detta ligger i linje med det faktum att NKT, som den första stora producenten av energikablar, officiellt har gått med i Science based target-initiativet med ambitionen att bli ett utsläppsfritt företag, säger Michael B. Christensen och Nicolaj Bjerregaard från NKT.

Den danska utvecklaren och operatören av solcell- och vindkraftsprojekt Euro Wind Energy A/S ska i samarbete med ALL NRG A/S etablera en vindkraftspark.
Platsen är Energipark Veddum Kær Wind Farm.
Till energiparken, belägen i Mariagerfjords kommun i Danmark, ska Falustationerade NKT bidra med 72 kilovolts 1-ledarkablar och 36 kilovolts 3-ledarkablar.
Projektet består av att demontera åtta befintliga vindkraftverk och sedan bygga nio nya. ALL NRG, en leverantör av projektlösningar till land- och offshore-energisektorn som bistår vindkraftsproducenter och vindkraftsägare, sägs ansvara för design och installation av kabeldelen för hela projektet.

Kablarna NKT levererar ska användas för att transportera strömmen internt i vindkraftparken och ut mot det befintliga distributionsnätet.
De nio vindkraftverken kan initialt leverera cirka 28 000 hushåll med koldioxidneutral ström, med en förbrukning på 4 000 kWh/år.
Energipark Veddum Kær Wind Farm sägs därtill vara förberedd för senare expansion för produktion av el via solceller. På lång sikt beräknas upp till 26 hektar inkluderas för detta ändamål.

Michael B. Christensen och Nicolaj Bjerregaard från NKT kommenterar affären.
– Vi är stolta över att våra kablar bidrar till den gröna övergången i Danmark och globalt, vilket framgår av den nuvarande ordern till ALL NRG A/S.
– Detta ligger i linje med det faktum att NKT, som den första stora producenten av energikablar, officiellt har gått med i Science based target-initiativet med ambitionen att bli ett utsläppsfritt företag, säger duon å NKT:s vägnar i en kommuniké från företaget.

Kablarna från NKT tillskrivs i sammanhanget egenskaper som bland annat robusta och väl anpassad för nordiska miljöer, samt lämplighet för användning i samband med förnybar energi.
Installationen vid Veddum Kær förväntas börja under första halvåret 2021.
Vidare beskrivs också NKT ha åtagit sig att minska sina egna koldioxidutsläpp (GHG) med genomsnittligen 5 procent årligen.
Detta i enlighet med Parisavtalet för att hålla den globala uppvärmningen på 1,5 grader Celsius över den förindustriella nivån.

Dela på facebook
Facebook

ANNONS

Reporter

ANNONS

ANNONS