ANNONS

Svensk Handels Bengt Nilervall, näringspolitisk expert i betalfrågor, har stor insyn i samtida och framtida trender och finansiella strömningar på området. Han spår att telefonen kan få än större plats i framtidens betalsystem. “Vi kommer sannolikt se fler framsteg inom biometrin, där ett moment som exempelvis finger-id eller touch-id redan ingår”, säger han.
Foto: Sonny Jonasson

Kontanternas vara eller inte vara

DALARNA. Är Sverige på väg mot en kontantfri handel? 26 procent av landets handlare tror det, och räknar med kontantstopp 2020. Expertisen nyanserar dock de digitala profetiorna.

“Cashen dom tas”, sjöng Dogge Doggelito och The Latin Kings i ett explicit stycke från 2003.
Snart kan det vara slut med cash över huvud taget.
Åtminstone i svensk dagligvaruhandel, där kontanter alltmer lyser med sin frånvaro. Vissa branschinitierade spår en stundande sedeldöd. 26 procent av de svenska handlarna räknar med att sluta acceptera kontanter redan 2020, enligt siffror från Handelsrådet.

Svensk Handels Bengt Nilervall, näringspolitisk expert i betalfrågor, har stor insyn i samtida och framtida trender och finansiella strömningar på området.
Han breddar den gängse bilden av kontanternas fatala fall.
– Det är fortfarande 95 procent av alla handlare som accepterar kontanter, berättar han.
– Att vi skulle vara framme vid ett kontantfritt läge redan 2020, där tror jag inte att vi hamnar. Men om fem år är det sannolikt ganska få transaktioner som utförs med kontanta medel, resonerar han.

Statistiken pekar på en tydligt minskad sedelanvändning vid medborgarnas dagliga inköp.
– Så är det. Mellan 15 och 17 procent av alla transaktioner. Drygt 80 procent genomförs via andra betalsystem, förklarar Bengt Nilervall.
Att fokusera enbart på elektroniska och digitala alternativ är något som främst testas av företag modell mindre, men vissa gamla drakar har också de kastat mynten i Fontana di Trevi utan förhoppningar om ett kärt återseende.
– Åhléns är en av de större som förlitar sig helt på elektronisk betalning, och i andra samhällssektorer märks att till exempel kollektivtrafiken, parkeringsbolag och hotellbranschen nyttjar samma metod, belyser Bengt Nilervall.

Dock finns en hos tunga aktörer allestädes närvarande varsamhet i processen.
– Det finns en försiktighet, som till viss del givetvis handlar om en rädsla att alienera målgrupper. I stor utsträckning är det ju kunder som styr utvecklingen, klargör Nilervall.
Äldre konsumenter kan bitvis ha svårigheter med omställningen från traditionellt till nytt.
– I det här sammanhanget kan det vara så att det är en grupp som ibland kommer lite på efterkälken, och även för individer med en funktionsnedsättning behöver den digitala biten bli ännu smidigare, framhåller han.
– Vissa har exempelvis inte en smartphone, och då kan det försvåras. På den fronten tror jag dock det finns stor potential framöver.

En livligare länk mellan mobil och människa är ett led i denna utveckling.
– Vi kommer sannolikt se fler framsteg inom biometrin, där ett moment som exempelvis finger-id eller touch-id redan ingår, säger Bengt Nilervall.
– Tydligheten kan ökas, så det blir lättare att förstora i appar och på skärmen för att se sitt kontosaldo och andra liknande funktioner. Generellt sett kan digitala betalsystem förenklas om din mobiltelefon så att säga känner igen dig, förklarar han.

Det ursprungliga stoffet för en begränsad förekomst av kontanter hittas i ett säkerhetstänk.
Det är kort sagt lurigare att sno pengar som inte syns.
– Det är i grund och botten själva huvudanledningen. Personalen behöver inte räkna kassor vid dagsavslut för att sedan transportera dem till en servicebox.
– Det är många parametrar som gör det hela betydligt smidigare. Och så blir det ju heller inga ob-tillägg, inflikar Bengt med ett luttrat skratt.

Ett tänkbart nästa steg i betalsystem är enligt experten att likna vid ett alternativ till Swish.
– Ja, där kan det komma att hända en del. Betalningar konto till konto, utan mellanhänder.
– EU-direktivet Payment Services Directive 2 har inneburit att bankerna fått öppna upp sina tjänster för konkurrens från tredjepart, vilket naturligtvis mötte ett visst motstånd, berättar han.

Innan sedelklämmans slutliga uttåg finns emellertid väsentliga faktorer inom såväl tid, teknik och struktur att ta hänsyn till.
– Riksbanken har i en remiss till Riksdagen formulerat att man till viss del vill bromsa kontantavvecklingen, säger Bengt Nilervall.
– För det är också så att ju färre som använder kontanter, desto dyrare blir kontanterna för handlarna att hantera.

Publicerad i Annonsbladet vecka 42 2018.

Dela på facebook
Facebook

ANNONS

Reporter

ANNONS

ANNONS