ANNONS

Platschef Pär Höök visar entré delen med hisschakt.
Foto: Veronica Rigtorp

Konstnärer skissar på utsmyckningen

Kommunen har utlyst ett gestaltningsuppdrag för LSS-boendet som byggs vid Kyrkogatan. Nu är konstnärerna som fått skissuppdraget utsedda.

Det kommunala bostadsbolaget Bärkehus AB i Smedjebackens kommun har bjudit in yrkesverksamma konstnärer att anmäla sitt intresse för ett konstnärligt gestaltningsuppdrag i anslutning till det LSS-boende som är i färd att byggas i Smedjebacken.
Med intresseanmälan bifogas bilder på två till tre tidigare genomförda gestaltningsuppdrag eller jämförbara projekt samt CV.

Budgetram för genomförande av den konstnärliga gestaltningen är 200 000 kronor exklusive moms.
LSS-boendet, en mellanboendeform av servicebostad där hyresgästerna har tillgång till stöd från personal, kommer att bestå av elva lägenheter i två hus med en gemensam innergård med pergola och grillplats.
Tankarna kring den konstnärliga gestaltningen är knutna till de två entréerna till själva området. Önskvärt är att gestaltningen ska synliggöra platsen; vara identitetsskapande, men också bidra till en känsla av trygghet. Målet för boendet är att skapa en trygg plats med gemenskap.

Utlysning av intresseanmälan gjordes 14 augusti och den 10 september utsågs konstnärerna Ann Carlsson Korneev från Fjällbacka, som arbetar främst i sten, och Gunnar Carl Nilsson från Hälleforsnäs som arbetar i metall, gärna i cortén – för skissuppdrag.
Formellt beslut tas av kulturnämnden i januari 2021 och invigning enligt plan sker i september samma år.
Kvalificeringskraven föreskriver att det ska vara en yrkesverksam konstnär. Denna ska ha genomgått konstnärlig högskoleutbildning eller ha motsvarande erfarenhet.

Så går det till:
Bedömningsprocessen sker i två steg. Av de inkomna intresseanmälningarna utses två konstnärer som tilldelas skissuppdrag. Tjänsteperson på Kultur- och Biblioteksavdelningen gör en första bedömning av inkomna intresseanmälningar utifrån uppsatta kriterier. Representanter från byggprocessen, konstnärsrepresentant samt representanter från omsorgsförvaltningen väljer ut vilka konstnärer som tilldelas skissuppdraget.
En tjänsteperson gör en första bedömning av skisserna för att se om de är förenliga med uppdraget. Utifrån de skissförslag som har inkommit väljs ett av förslagen ut för gestaltningsuppdraget. Representanter från byggprocessen, konstnärsrepresentant samt representanter från omsorgsförvaltningen väljer vilken av konstnärerna som tilldelas gestaltningsuppdraget.

Dela på facebook
Facebook

ANNONS

Reporter

ANNONS

ANNONS