ANNONS

Monica Forsgren (S) omsorgsnämndens ordförande var nöjd med att kunna erbjda fortsatt “äldreomsorgslyft”.
Foto: Veronica Rigtorp

Kompetenslyftet inom äldrevården fortsätter

SMEDJEBACKEN. Historisk satsning på äldreomsorgen fortsätter även i år. Smedjebackens kommun inleder 2021 med att rulla i gång en omfattande satsning på äldreomsorgen. Den innefattar rejäla insatser för att öka arbetskvalitén för befintlig personal. Satsningen beräknas omfatta 5,8 miljoner per år till bemanning med mera och 4,9 miljoner kronor till kompetenslyft.

Monica Forsgren, omsorgsnämndsordförande, berättar att regeringen har skjutit till 4,9 miljoner kronor till kompetenslyftet inom äldreomsorgen.
Pengarna ska användas för att lyfta kompetensen inom omsorgen genom bland annat att personal har möjligheten att söka utbildning till undersköterska på halvtid, samtidigt som de jobbar halvtid och får heltidslön under 1,5 år.
Under förra året var det tio i personalstyrkan som tog chansen att utbilda sig.
Erbjudandet om utbildningen är utskickad till 27 personer som är 61 år eller yngre och som i dag jobbar inom omsorgen, berättar Monica Forsgren (S).
– Är de äldre så kan de ju också hoppa på om de jobbar inom äldreomsorgen och LSS. Hittills har 14 nappat, säger en nöjd omsorgsnämndsordförande.

I dagsläget har 80 procent av den anställda omsorgspersonalen undersköterskeutbildning eller högre.
– Målet är att 100 procent av personalen ska vara utbildad och vi räknar med att starta redan i höst.
– Pengarna går också till satsningar på heltidstjänster, något som borde ha gjorts för 40 år sedan, säger Ingemar Hällström (S), vice ordförande i kommunstyrelsen.
Och tillägger:
– Normen är heltid. Det har den varit tidigare och samhället ska vända trenden dit igen.

Kompetenslyftet kan vara till exempel demenskunskaper, palliativ vård och omläggning. Här kommer en inventering om vad som behöver göras i en kompetensplan.
– Vi kan inte göra allt på en gång, några behöver jobba också, inflikar Monica Forsgren.
– Vi behöver också tänka på hur framtiden ser ut. Vilka kompetenser kommer att behövas om 25 år?, säger Ingemar Hällström.
Mycket händer som sagt i Smedjebackens kommun, och en av de stora posterna i årets budget är en stor äldreomsorgssatsning, som beskrivs här ovan. Redan under fjolåret smygstartade detta med Äldreomsorgslyftet där kommunen tillsammans med Ludvika kommun satsar stort på utbildning av undersköterskor.

Utöver det sköt kommunstyrelsen till åtta miljoner kronor för personalförstärkningar under 2020, för att kunna undvika korttidsvikariat som inte var att föredra i den pågående pandemin. Tack vare förstärkningen kunde extra personal arbeta vid samma enhet och på så sätt minska smittspridning mellan de olika omsorgsenheterna.
Redan 2009 införde kommunen rätt till heltid. Det innebär precis som det låter, att medarbetarna ges möjlighet att jobba 100 procent. För att kunna ge så bra förutsättningar som möjligt för detta går heltidsprojektet in i en ny fas 2021. Den innebär bland annat flera åtgärder för effektivare schemaläggning.

Medel har avsatts för att ge personalen tid att vara delaktiga i planeringen. Vidare har medel avsatts för en projektledare, samt för utbildningar och föreläsningar.
Målet är att få friskare medarbetare, lägre sjukskrivningstal och färre vikarietimmar i verksamheterna. Detta för att genom ökad kontinuitet få högre kvalitet, både för brukare och personal, skriver kommunen.
Inom Smedjebackens kommuns omsorg arbetar i dag 300 personer, inräknat hemtjänst, LSS och särskilda boenden.

Dela på facebook
Facebook

ANNONS

Reporter

ANNONS

ANNONS