Kommunrevisionen uttrycker missnöje över kommunstyrelsen

Faksimil Annonsbladet v50
Faksimil Annonsbladet v50
Foto:
NORBERG . Kommunrevisionen i Norberg uttrycker skriftligt missnöje med hur kommunstyrelsen gömmer sig bakom kommunrevisionen.

Under kommunstyrelsens oktobermöte diskuterade politikerna revisionens kritiska frågor om socialens upphandlingsskandal, brister i kommunens diarieföring och hur delegationsordningen inom kommunstyrelsen efterlevs.
Revisionen ville ha ett svar till i november men kommunstyrelsen avstod från att svara trots att kommunchef Hannu Högberg och ledningskontoret lagt fram ett förslag.
Kommunstyrelsen beslutade sig för att avvakta med ett svar fram till dess att revisionens granskning var klar.
Däremot fick revisionen ett tilläggsanslag för kunna anlita revisionsbolaget PWC för att granska brotten mot lagen om offentlig upphandling,
Denna granskning pågår för fullt och kommunrevisionens nytillträdde ordförande Anders Holmgren (DiN) berättar att revisionen kommer att få en första dragning från PWC 11-12 december och en slutrapport under december månad.
Men kommunrevisionen skriver i en syrligt formulerad kommentar till kommunstyrelsen att de borde ha börjat agera tidigare:
“Vi menar att kommunstyrelsen borde ha kunnat svara på våra frågor angående diarieföring och delegation då dessa frågor omfattar kommunen som helhet och inte bara rör upphandlingar. Dock konstaterar vi att kommunstyrelsens beslutsunderlag från behandlingen i dess allmänna utskott finns förslag att ta fasta på vid den fortsatta beredningen av ärendet”, undertecknat av kommunrevisorerna Georgios Kafetsis (PNF), Henning Bask (S), Anders Holmgren (DiN), Lars Brandt och Mikael Bjärlevik (C).
De formulerar sig så här skarpt vad kommunrevisionen förväntar sig när utredningen från PWC läggs fram;
“Vi förutsätter att de åtgärder som PWC:s utredning kan komma att föreslå verkställs fullt ut och utan dröjsmål.
“Det förtjänar att med skärpa understryka att kommunstyrelsen är det förvaltningsorgan som har att verkställa de eventuella åtgärderna.”

Publicerat i Annonsbladet Dalarna, Avesta/Norberg v51

 

 

ANNONS

SENASTE LOKALA NYHETER

AVESTA Det finns mycket att se fram emot under vintern och våren på Avesta bibliotek. Ja, det finns något för alla åldrar och intressen. – Vi vill ha ett brett program på biblioteket som pas
NORBERG Den snöfattiga vintern innebär att den stora skidhelgen i Norberg ställs in för elfte gången. Beskedet kom på fredagseftermiddagen.
AVESTA Plums! Nya rekordsiffror på Metropoolen i Avesta. Då hyllar kommunalrådet Lars Isacsson personalen. - Mycket bra jobbat.