ANNONS

Hedemora kommun stöttar Hedemora Kvinnojour med 130 000 kronor i år. Parterna ska även skriva ett långsiktigt samarbetsavtal framöver. Från vänster: Christina Lindberg, ordförande i Hedemora Kvinnojour, Marina Rappendal, vice ordförande i Hedemora Kvinnojour, och Lillemor Gunnarsson (C), kommunalråd i Hedemora.
Foto: Pär Sönnert

Kommunen stöttar Hedemora Kvinnojour: “Detta är så värdefullt för oss”

HEDEMORA Hedemora kommun stöttar den lokala kvinnojouren och tanken är att skriva ett avtal för att stötta jouren på lång sikt. “Detta är så värdefullt för oss”, säger Christina Lindberg, ordförande i Hedemora Kvinnojour. “Vi vinner på detta, både humanitärt och på länge sikt även ekonomiskt”, säger kommunalrådet Lillemor Gunnarsson (C).

På sitt sammanträde den 30 november beslutade kommunstyrelsen att ge ett bidrag på 130 000 kronor till Hedemora Kvinnojour.
– Nog för att pengar inte är allt, men det här bidraget är så värdefullt för oss, säger Christina Lindberg.

Kvinnojouren startades 2016. Tidigare fanns en annan kvinnojour i Hedemora, som lades ner år 2005.
– Vi ville ta god tid på oss vid starten, för att det skulle bli bra. Så vi satsade på att utbilda jourkvinnor och hade våra första stödsamtal i november 2017. Det var mycket jobb innan vi kom i gång, säger Marina Rappendal, som är vice ordförande i Hedemora Kvinnojour.

Lillemor Gunnarsson (C), kommunalråd i Hedemora. Foto: Pär Sönnert

Hedemora Kvinnojour har 14 aktiva jourkvinnor och över 80 medlemmar.
– Vi körde en “drive” nyligen för att få in fler medlemmar. Det är otroligt vilken respons vi har fått. Vi har flera utbildningar inplanerade och flera personer står i kö för att gå dessa utbildningar, säger Marina Rappendal.

Arbetet inom jouren handlar inte enbart om stödsamtal utan även rent praktiska saker.
– Det kan gälla att hjälpa någon att flytta. Sedan är vi med som stöd vid rättegångar eller polisförhör men mestadels jobbar vi med socialtjänsten, säger Marina Rappendal.

På andra orter har kvinnovåldet ökat under pandemin, när många tillbringat mer tid i hemmet. I Hedemora har kvinnojouren dock inte märkt av någon ökning av våldet under pandemin.
– Vi trodde ju att det skulle öka under pandemin, men det har vi inte sett alls. Däremot tror vi att våldet har varit konstant en längre tid men att kvinnorna nu vet om att de kan vända sig till oss för att få stöd och hjälp. De kan nå oss via vår chatt eller via socialtjänsten, säger Marina Rappendal.

Christina Lindberg, ordförande för Hedemora Kvinnojour. Foto: Pär Sönnert

Jouren jobbar ständigt med att söka nya pengar och medel för att kunna upprätthålla sin verksamhet. Därför kommer bidraget från kommunen väl till pass.
– Kommunen vill ge kvinnojouren en klumpsumma på 130 000 kronor nu i år. Sedan har omsorgsförvaltningen fått i uppdrag att ta kontakt med kvinnojouren för att skriva ett flerårigt avtal med dem. Exakt vad avtalet innehåller får de förhandla om men huvudsaken är att kvinnojouren vet om att de får ett årligt bidrag av kommunen, att de kan räkna med att dessa pengar trillar in, säger Lillemor Gunnarsson.

Christina Lindberg känner inte till någon annan kvinnojour som har ett liknande avtal med “sin” kommun.
– Sådana här avtal med kommunen brukar gälla boende som kommunen ställer upp med åt jouren. Men vi har inget sådant boende så Hedemora sticker ut med att skriva ett avtal med oss, säger hon.
– Detta känns så bra, att Hedemora kan gå i bräschen med avtalet. Vi kanske kan få fler kommuner att haka på, säger Lillemor Gunnarsson.

Marina Rappendal. vice ordförande för Hedemora Kvinnojour. Foto: Pär Sönnert

Kvinnojouren betonar att mindre insatser nu kan spara pengar i framtiden.
– När vi kan hjälpa kvinnorna med dessa insatser nu innebär det en mindre kostnad för kommunen längre fram. Det är helt fantastiskt att vi får det här bidraget, säger Christina Lindberg.
– Vi vinner på detta, både humanitärt och på länge sikt även ekonomiskt, säger Lillemor Gunnarsson.

Hedemora Kvinnojour startades upp igen 2016, efter att den tidigare lagts ner 2005. Foto: Pär Sönnert

 

Artikeln publicerades i Annonsbladet Dalarna (Hedemora/Säter), nr 52, 2021

Dela på facebook
Facebook

ANNONS

Reporter

ANNONS

ANNONS