Kommunen punkterade bilcruising

Det som var tänkt som en planerad organiserad cruising i Hedemora i samband med Motordagen har fått ställas sedan kommunen missat i sitt åtagande att söka tillstånd.
Foto: Arkiv
HEDEMORA. Kommunen missade att söka tillstånd. Den planerade organiserade cruisingen med veteranfordon i samband med lördagens Motordag måste ställas in.

– Det är beklagligt att det blivit så här, säger kommunens fritidschef Lars-Åke Östlin.
Han säger att man sedan dag ett haft en bra dialog med de föreningar som ska medverka och att man också haft tydlig ansvarsfördelning och den tjänstman som hade ansvaret att ordna med tillstånden har missat detta med cruisingen. Lars-Åke säger att det som hänt gör honom upprörd.

Aina Eriksson är ordförande för Hedemora Old Town Cruisers som är den förening som nu drabbas av att kommunen missat i sitt åtagande. Hon ger uttryck för sin besvikelse och riktar kritik mot kommunen som inte gjort det de lovat.

Följden blir att den organiserade cruising som var planerad att hållas i samband med lördagens Motordag i Hedemora nu måste ställas in. Men då många redan bokat in detta datum så säger Aina Eriksson att det i stället kommer bli en spontan cruising.
– Förra året kom det 500 bilar till cruisingen, säger hon.

Det kommer heller inte att gå att genomföra den parkering med gamla veteranbilar som var tänkt längs med Åsgatan. Däremot kommer den fordonspresenstation som var planerad på Åsgatan att kunna genomföras. Där kommer Thomas Abrahamsson att finnas på plats vid Centrumgallerians parkering och berätta om de olika bilar som passerar.

Föreningen har dock fått löfte av kommunen att de får vara i Sveaparken med sin utställning cruis in med strosing, men den är egentligen redan upptagen av Saab-träffen som ska ställa ut sina bilar där. Aina Eriksson säger också att man från början hade planerat att ha utställningen på Åsgatan med start från klockan 16.00. I den planering som nu blivit så är det gemensam nedfart i Sveaparken klockan 15.00.

Tomas Larsson från SMK Hedemora som håller i arrangemanget på Motorstadion med uppvisningsåkning med gamla TT-motorcyklar säger att deras del av Motordagen kommer att genomföras som planerat  då de inte berörs av att det missade tillståndet.

Annonsbladet har sökt kommunen för en kommentar men inte lyckats nå berörda personer.

ANNONS

SENASTE LOKALA NYHETER

SÄTER. Marie Lidén är fjärde generation Lidén som driver Lidéns Möbler i Säter. Det var farfarsfar Johan Alfred Andersson Lidén som 1898 lade grunden för verksamheten som i år fyller 120 år.
HEDEMORA . Bildningsnämnden har sagt ja till besparingar på 21 miljoner kronor för skolan. Trots det fattas det 10 miljoner kronor för att nå budgetramen.
STORA SKEDVI. Aktuellt från kommunen, upphandling och information om Stora Skedvi nya skola. Det var några av punkterna vid den företagsfrukost som Säters kommun bjöd in till.